Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Driftföreskrifter

De här driftföreskrifterna gäller för alla hamnar i koncernen Stockholms Hamnar. Om du ska nyttja våra kajer ligger det i ditt ansvar att känna till dessa föreskrifter.

Stockholms Hamnars driftföreskrifter, version 2.1.1 (pdf)

Bilagor till driftföreskrifterna

Övergripande bestämmelser för verksamheterna inom Stockholms Hamnar finns i lagar, förordningar, kungörelser, föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av myndigheter samt i Stockholms Hamn AB:s hamnordning beslutad av Kommunfullmäktige den 13 november 1995.