Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Upphandling

Stockholms Hamnar tillhör försörjningssektorerna. All upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader ska ske genom lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF.

Aktuella upphandlingar

Här kan du ta del av pågående upphandlingar (extern länk)

Upphandlingsprocess

Så här ser upphandlingsprocessen ut (extern länk)

Styrande dokument

Här finns dokument som du kan behöva ta del av för att lägga ett anbud.

Byggvarubedömningen

Stockholms Hamnars krav vad gäller Byggvarubedömningen (BVB) framgår av AF-delen för respektive upphandling. Krav på bedömning och registrering i BVB gäller för produktgrupperna enligt listan nedan:

Manual hittar du på Byggvarubedömningens webbplats (extern länk)

Vägledningar och översättningsnycklar

Byggtekniska riktlinjer

2.1 Projekteringsanvisning - VVS-installationer (pdf)
2.2 Märkbilaga - VVS-installationer (pdf)

3.1 Projekteringsanvisning - El-installationer (pdf)
3.2 Märkbilaga - El-installationer (pdf)

4.1 Projekteringsanvisning - Styr- och regler (pdf)
4.2 Märkbilaga - Styr- och regler (pdf)
4.3 Tekniska krav - Styr- och regler (pdf)
4.4 Prefabricerade system - Styr- och övervakning (pdf)

5.1 Projekteringsanvisning - Energi (pdf)

För IT-anvisning med tillhörande tabeller och bilagor, kontakta funktion.shamn.tekniskdokumentation@stockholmshamnar.se.

Andra bra länkar

Konkurrensverket (extern länk)

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG  om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster - försörjningsdirektivet (pdf)

Lag om upphandling inom försörjningssektorerna (extern länk)