Om oss

Karta över de färje- och containerlinjer som går till och från Stockholms Hamnars hamnar

Stockholms Hamnar erbjuder rederier, hyresgäster, stockholmare och turister åtkomst till Stockholm och regionen genom att tillhandahålla modern hamnanknuten infrastruktur och service – där säkerhet och miljö är i fokus.

Det här gör Stockholms Hamnar genom att:

 • erbjuda kajplatser och anläggningar till främst färje-, kryssnings- och containertrafik
 • vårda och utveckla hamnar och innerstadens kajer
 • främja skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik
 • vara en effektiv och lönsam partner

Hamnar i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn

Hamnarna i Stockholm (Stadsgården, Frihamnen och Värtahamnen) är centralhamnar för gods och passagerare till och från Finland, Ryssland och de baltiska länderna.

Karta över alla kajer/områden i Stockholm som Stockholms Hamnar förvaltar (pdf)

Kapellskärs hamn ligger 90 km norr om Stockholm och har stor betydelse för snabba godstransporter till och från Finland och Estland.

Nynäshamns hamn ligger 60 km söder om Stockholm och är fastlandshamn för Gotlandstrafiken. Den har också ett fördelaktigt läge för färjetrafik till mellersta och södra Östersjön.

Kort om Stockholms Hamnar

 • Sveriges i särklass största passagerarhamn:
  - över 30 000 passagerare passerar hamnarna varje dag
  - 12 miljoner färje- och kryssningspassagerare varje år
  - 4 miljoner personer reser med skärgårdstrafiken varje år
  - Tar emot cirka 270 internationella kryssningsfartyg varje år

 • Sveriges tredje största godshamn:
  - Närmare 10 miljoner ton gods passerar hamnarna varje år
   
 • En samhällsnyttig hamn:
  - Färjepassagerarna genererar årligen 4 miljarder kronor i köpkraft i Stockholmsregionen
  - De internationella kryssningspassagerarna ger en total ekonomisk effekt på nästan 2 miljarder kronor och 1100 arbetstillfällen Läs mer
  - Skapar 8 000 arbetstillfällen i regionen
  - Utvecklar Stockholms unika värden som sjöfartsstad
  - Bidrar till Stockholms tillväxt när stad och hamn växer sida vid sida
  - Är en del av det prioriterade europeiska transportsystemet TEN-T och en CORE-hamn
   
 • Finns i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn
 • Över 8 000 fartygsanlöp om året eller 24 fartygsanlöp per dag
 • Har 350 hyresgäster och 200 000 kvm lokalyta
 • Omsätter 870 mkr
 • Medeltal anställda: 187

Historia...

Stockholms Hamnar är en viktig del av Stockholms historia. Läs gärna mer på den historiska webbplatsen (extern länk). 

...och framtid

Stockholm växer mer än någonsin samtidigt som fartygen blir större och kräver nya hamnlösningar. Den här filmen ger dig en snabb överblick över Stockholms Hamnars stora hamnsatsningar. Läs mer om Stockholm Norvik Hamn