Om oss

Stockholms Hamnar erbjuder rederier, hyresgäster, stockholmare och turister åtkomst till Stockholm och regionen genom att tillhandahålla modern hamnanknuten infrastruktur och service – där säkerhet och miljö är i fokus.

Det här gör Stockholms Hamnar genom att:

 • erbjuda kajplatser och anläggningar till främst färje-, kryssnings- och containertrafik
 • vårda och utveckla hamnar och innerstadens kajer
 • främja skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik
 • vara en effektiv och lönsam partner

Kort om Stockholms Hamnar

 • är en del av det prioriterade europeiska transportsystemet TEN-T och en CORE-hamn
 • är Sveriges i särklass största passagerarhamn och tredje största godshamn
 • har över 8 000 fartygsanlöp om året eller 22 fartygsanlöp per dag
 • tar emot cirka 250 internationella kryssningsfartyg varje år
 • välkomnar i snitt 30 000 färjepassagerare varje dag, vilket blir 11 miljoner om året
 • dessutom reser 4 miljoner personer varje år med skärgårdstrafiken
 • genererar 5 miljarder kronor i köpkraft i Stockholmsregionen
 • har 500 hyresgäster och 200 000 kvm lokalyta
 • omsätter 728 mkr
 • 155 medarbetare
 • skapar 8 000 arbetstillfällen i regionen
 • utvecklar Stockholms unika värden som sjöfartsstad
 • bidrar till Stockholms tillväxt när stad och hamn växer sida vid sida

Historia...

Stockholms Hamnar är en viktig del av Stockholms historia. Läs gärna mer på den historiska webbplatsen (extern länk). 

...och framtid

Stockholm växer mer än någonsin samtidigt som fartygen blir större och kräver nya hamnlösningar. Den här filmen ger dig en snabb överblick över Stockholms Hamnars stora hamnsatsningar.