Om oss

Karta över fartygstrafik på Stockholms Hamnars hamnar

Stockholms Hamnar erbjuder rederier, hyresgäster, stockholmare och turister åtkomst till Stockholm och regionen genom att tillhandahålla modern hamnanknuten infrastruktur och service – där säkerhet och miljö är i fokus.

Det här gör Stockholms Hamnar genom att:

 • erbjuda kajplatser och anläggningar till främst färje-, kryssnings- och containertrafik
 • vårda och utveckla hamnar och innerstadens kajer
 • främja skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik
 • vara en effektiv och lönsam partner

Hamnar i Stockholm, Norrtälje och Nynäshamn

Hamnarna i Stockholm (Stadsgården, Frihamnen och Värtahamnen) är centralhamnar för gods och passagerare till och från Finland, Ryssland och de baltiska länderna.

Karta över alla kajer/områden i Stockholm som Stockholms Hamnar förvaltar (pdf)

I Norrtälje finns Kapellskärs hamn . Den ligger 90 km norr om Stockholm och har stor betydelse för snabba godstransporter till och från Finland och Estland.

I Nynäshamn finns Nynäshamns hamn. Den ligger 60 km söder om Stockholm och är fastlandshamn för Gotlandstrafiken. Den har också ett fördelaktigt läge för färjetrafik till mellersta och södra Östersjön.

I Nynäshamn finns också Stockholm Norvik Hamn. Den ligger strax norr om Nynäshamns hamn och är container- och roro-hamn med bästa tänkbara läge i Östersjön.

Kort om Stockholms Hamnar

 • En av världens största passagerarhamnar:
  - över 30 000 passagerare passerar hamnarna varje dag
  - 11 miljoner färje- och kryssningspassagerare varje år
  - 4 miljoner personer reser med skärgårdstrafiken varje år
  - Tar emot närmare 300 internationella kryssningsfartyg varje år

 • En av Sveriges största godshamnar:
  - 8 miljoner ton gods passerar hamnarna varje år
   
 • En samhällsnyttig hamn:
  - Färjepassagerarna genererar årligen flera miljarder kronor i köpkraft i Stockholmsregionen
  - De internationella kryssningspassagerarna ger en total ekonomisk effekt på nästan 2 miljarder kronor och 1100 arbetstillfällen Läs mer
  - Skapar 8 000 arbetstillfällen i regionen
  - Utvecklar Stockholms unika värden som sjöfartsstad
  - Bidrar till Stockholms tillväxt när stad och hamn växer sida vid sida
  - Är en del av det prioriterade europeiska transportsystemet TEN-T och en CORE-hamn
   
 • Finns i Stockholm, Norrtälje och Nynäshamn
 • Cirka 9 000 fartygsanlöp om året eller 25 fartygsanlöp per dag
 • Förvaltar 127 000 kvm lokalyta i Frihamnen
 • Övriga nyckeltal

Historia

Stockholms Hamnar är en viktig del av Stockholms historia. Läs gärna mer på den historiska webbplatsen (extern länk).