Om oss

Karta över linjer som går till och från Stockholms Hamnars hamnar

Stockholms Hamnar erbjuder rederier, hyresgäster, stockholmare och turister åtkomst till Stockholm och regionen genom att tillhandahålla modern hamnanknuten infrastruktur och service – där säkerhet och miljö är i fokus.

Det här gör Stockholms Hamnar genom att:

 • erbjuda kajplatser och anläggningar till främst färje-, kryssnings- och containertrafik
 • vårda och utveckla hamnar och innerstadens kajer
 • främja skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik
 • vara en effektiv och lönsam partner

Hamnar i Stockholm, Norrtälje och Nynäshamn

Hamnarna i Stockholm (Stadsgården, Frihamnen och Värtahamnen) är centralhamnar för gods och passagerare till och från Finland, Ryssland och de baltiska länderna.

Karta över alla kajer/områden i Stockholm som Stockholms Hamnar förvaltar (pdf)

I Norrtälje finns Kapellskärs hamn . Den ligger 90 km norr om Stockholm och har stor betydelse för snabba godstransporter till och från Finland och Estland.

I Nynäshamn finns Nynäshamns hamn. Den ligger 60 km söder om Stockholm och är fastlandshamn för Gotlandstrafiken. Den har också ett fördelaktigt läge för färjetrafik till mellersta och södra Östersjön.

I Nynäshamn finns också Stockholm Norvik Hamn. Den ligger strax norr om Nynäshamns hamn och är container- och roro-hamn med bästa tänkbara läge i Östersjön.

Kort om Stockholms Hamnar

 • En av världens största passagerarhamnar:
  - över 30 000 passagerare passerar hamnarna varje dag
  - 11 miljoner färje- och kryssningspassagerare varje år
  - 4 miljoner personer reser med skärgårdstrafiken varje år
  - Tar emot närmare 300 internationella kryssningsfartyg varje år

 • En av Sveriges största godshamnar:
  - 8 miljoner ton gods passerar hamnarna varje år
   
 • En samhällsnyttig hamn:
  - Färjepassagerarna genererar årligen flera miljarder kronor i köpkraft i Stockholmsregionen
  - De internationella kryssningspassagerarna ger en total ekonomisk effekt på nästan 2 miljarder kronor och 1100 arbetstillfällen Läs mer
  - Skapar 8 000 arbetstillfällen i regionen
  - Utvecklar Stockholms unika värden som sjöfartsstad
  - Bidrar till Stockholms tillväxt när stad och hamn växer sida vid sida
  - Är en del av det prioriterade europeiska transportsystemet TEN-T och en CORE-hamn
   
 • Finns i Stockholm, Norrtälje och Nynäshamn
 • Cirka 9 000 fartygsanlöp om året eller 25 fartygsanlöp per dag
 • Förvaltar 127 000 kvm lokalyta i Frihamnen
 • Övriga nyckeltal

Historia

Stockholms Hamnar är en viktig del av Stockholms historia. Läs gärna mer på den historiska webbplatsen (extern länk).