Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Om oss

Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar.

 • Finns i Stockholms stad, Nynäshamns kommun och Norrtälje kommun
 • Cirka 9 000 fartygsanlöp om året eller 25 fartygsanlöp per dag
 • Förvaltar 127 000 kvm lokalyta i Frihamnen
 • Övriga nyckeltal

Det här är Stockholms Hamnars hamnar

 • Hamnarna i Stockholm (Stadsgården och Värtahamnen) är centralhamnar för gods och passagerare till och från Finland och de baltiska länderna. Till Frihamnen kommer många av de internationella kryssningsfartygen under sommarhalvåret.
  Karta över alla kajer/områden i Stockholm som Stockholms Hamnar förvaltar (pdf)
 • I Norrtälje finns Kapellskärs hamn . Den ligger 90 km norr om Stockholm och har stor betydelse för snabba godstransporter till och från Finland och Estland.
 • I Nynäshamn finns Nynäshamns hamn. Den ligger 60 km söder om Stockholm och är fastlandshamn för Gotlandstrafiken. Den har också ett fördelaktigt läge för färjetrafik till mellersta och södra Östersjön.
  I Nynäshamn finns också Stockholm Norvik Hamn. Den ligger strax norr om Nynäshamns hamn och är container- och roro-hamn med bästa tänkbara läge i Östersjön.

Stockholms Hamnar - ett vanligt år

 • En av världens största passagerarhamnar:
  - över 30 000 passagerare passerar hamnarna varje dag
  - 12 miljoner färje- och kryssningspassagerare varje år
  - 4 miljoner personer reser med skärgårdstrafiken varje år
  - Tar emot närmare 300 internationella kryssningsfartyg varje år

 • En av Sveriges största godshamnar:
  - 9 miljoner ton gods passerar hamnarna varje år
   
 • En samhällsnyttig hamn:
  - Färjepassagerarna genererar årligen flera miljarder kronor i köpkraft i Stockholmsregionen
  - De internationella kryssningspassagerarna ger en total ekonomisk effekt på nästan 2 miljarder kronor och 1100 arbetstillfällen Läs mer
  - Genererar 24 000 arbetstillfällen, 29,5 miljarder kronor i bruttoregionalprodukt och 2,9 miljarder kronor i kommunala skatteintäkter Läs mer
  - Utvecklar Stockholms unika värden som sjöfartsstad
  - Bidrar till Stockholms tillväxt när stad och hamn växer sida vid sida
  - Är en del av det prioriterade europeiska transportsystemet TEN-T och en CORE-hamn

Våra kunders trafik

Karta över linjetrafiken i Östersjön, från Stockholms Hamnars hamnar

Vår historia

Stockholms Hamnar är en viktig del av Stockholms historia. Läs gärna mer på den historiska webbplatsen (extern länk).