Om oss

Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar.

Stockholms Hamnar - ett vanligt år

 • En av världens största passagerarhamnar:
  - över 30 000 passagerare passerar hamnarna varje dag
  - 12 miljoner färje- och kryssningspassagerare varje år
  - 4 miljoner personer reser med skärgårdstrafiken varje år
  - Tar emot närmare 300 internationella kryssningsfartyg varje år

 • En av Sveriges största godshamnar:
  - 9 miljoner ton gods passerar hamnarna varje år
   
 • En samhällsnyttig hamn:
  - Färjepassagerarna genererar årligen flera miljarder kronor i köpkraft i Stockholmsregionen
  - De internationella kryssningspassagerarna ger en total ekonomisk effekt på nästan 2 miljarder kronor och 1100 arbetstillfällen Läs mer
  - Genererar 24 000 arbetstillfällen, 29,5 miljarder kronor i bruttoregionalprodukt och 2,9 miljarder kronor i kommunala skatteintäkter Läs mer
  - Utvecklar Stockholms unika värden som sjöfartsstad
  - Bidrar till Stockholms tillväxt när stad och hamn växer sida vid sida
  - Är en del av det prioriterade europeiska transportsystemet TEN-T och en CORE-hamn
   
 • Finns i Stockholms stad, Nynäshamns kommun och Norrtälje kommun
 • Cirka 9 000 fartygsanlöp om året eller 25 fartygsanlöp per dag
 • Förvaltar 127 000 kvm lokalyta i Frihamnen
 • Övriga nyckeltal

Det här är Stockholms Hamnars hamnar

Våra kunders trafik

Karta över trafik på Stockholms Hamnars hamnar

Vår historia

Stockholms Hamnar är en viktig del av Stockholms historia. Läs gärna mer på den historiska webbplatsen (extern länk).