Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Om oss

Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar.

Stockholms Hamnar - ett vanligt år

 • En av världens största passagerarhamnar:
  - över 30 000 passagerare passerar hamnarna varje dag
  - 12 miljoner färje- och kryssningspassagerare varje år
  - 4 miljoner personer reser med skärgårdstrafiken varje år
  - Tar emot närmare 300 internationella kryssningsfartyg varje år

 • En av Sveriges största godshamnar:
  - 9 miljoner ton gods passerar hamnarna varje år
   
 • En samhällsnyttig hamn:
  - Färjepassagerarna genererar årligen flera miljarder kronor i köpkraft i Stockholmsregionen
  - De internationella kryssningspassagerarna ger en total ekonomisk effekt på nästan 2 miljarder kronor och 1100 arbetstillfällen Läs mer
  - Genererar 24 000 arbetstillfällen, 29,5 miljarder kronor i bruttoregionalprodukt och 2,9 miljarder kronor i kommunala skatteintäkter Läs mer
  - Utvecklar Stockholms unika värden som sjöfartsstad
  - Bidrar till Stockholms tillväxt när stad och hamn växer sida vid sida
  - Är en del av det prioriterade europeiska transportsystemet TEN-T och en CORE-hamn
   
 • Finns i Stockholms stad, Nynäshamns kommun och Norrtälje kommun
 • Cirka 9 000 fartygsanlöp om året eller 25 fartygsanlöp per dag
 • Förvaltar 127 000 kvm lokalyta i Frihamnen
 • Övriga nyckeltal

Det här är Stockholms Hamnars hamnar

 • Hamnarna i Stockholm (Stadsgården och Värtahamnen) är centralhamnar för gods och passagerare till och från Finland och de baltiska länderna.
  Karta över alla kajer/områden i Stockholm som Stockholms Hamnar förvaltar (pdf)
 • I Norrtälje finns Kapellskärs hamn . Den ligger 90 km norr om Stockholm och har stor betydelse för snabba godstransporter till och från Finland och Estland.
 • I Nynäshamn finns Nynäshamns hamn. Den ligger 60 km söder om Stockholm och är fastlandshamn för Gotlandstrafiken. Den har också ett fördelaktigt läge för färjetrafik till mellersta och södra Östersjön.
  I Nynäshamn finns också Stockholm Norvik Hamn. Den ligger strax norr om Nynäshamns hamn och är container- och roro-hamn med bästa tänkbara läge i Östersjön.

Våra kunders trafik

Karta över trafik på Stockholms Hamnars hamnar

Vår historia

Stockholms Hamnar är en viktig del av Stockholms historia. Läs gärna mer på den historiska webbplatsen (extern länk).