Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Om oss

Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar.

 • Finns i Stockholms stad, Nynäshamns kommun och Norrtälje kommun
 • Erbjuder kajplatser och anläggningar till färje-, kryssnings- och containertrafik
 • Vårdar och utvecklar kajerna i Stockholms innerstad
 • Förvaltar byggnader om 170 000 kvm, främst i Frihamnen, samt mark som ligger i anslutning till hamnverksamheten
 • Främjar skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik
 • Ansvarar för Mälarens reglering
 • Ägs av Stockholms stad
 • Bidrar till transporter med lägre miljöpåverkan genom att ta gods sjövägen så nära slutdestinationen som möjligt
 • En av världens största passagerarhamnar
 • En av Sveriges största godshamnar
 • Genererar 24 000 arbetstillfällen, 29,5 miljarder kronor i bruttoregionalprodukt och 2,9 miljarder kronor i kommunala skatteintäkter
 • Är en del av det prioriterade europeiska transportsystemet TEN-T
 • Se nyckeltal

Det här är Stockholms Hamnars hamnar

 • Hamnarna i Stockholm (Stadsgården och Värtahamnen) är centralhamnar för gods och passagerare till och från Finland och de baltiska länderna. Till Frihamnen kommer många av de internationella kryssningsfartygen under sommarhalvåret.
  Karta över alla kajer/områden i Stockholm som Stockholms Hamnar förvaltar (pdf)
 • I Norrtälje finns Kapellskärs hamn . Den ligger 90 km norr om Stockholm och har stor betydelse för snabba godstransporter till och från Finland och Estland.
 • I Nynäshamn finns Nynäshamns hamn. Den ligger 60 km söder om Stockholm och är fastlandshamn för Gotlandstrafiken. Den har också ett fördelaktigt läge för färjetrafik till mellersta och södra Östersjön.
  I Nynäshamn finns också Stockholm Norvik Hamn. Den ligger strax norr om Nynäshamns hamn och är container- och roro-hamn med bästa tänkbara läge i Östersjön.

Våra kunders trafik

Karta över linjetrafiken i Östersjön, från Stockholms Hamnars hamnar

Vår historia

Stockholms Hamnar är en viktig del av Stockholms historia. Läs gärna mer på den historiska webbplatsen (extern länk).