Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Tillträde & blanketter

Den här informationen är främst till för Stockholms Hamnars kunder och leverantörer.

Ansöka om tillträde

Behöver du tillträde till hamnanläggningen i Nynäshamn?
Så här ansöker du om tillträde

Hamnportal

Länk till Stockholms Hamnars Hamnportal

Blanketter

Fartygsanmälan (word)

Anmälan om avlämning av avfall från fartyg (word - blankett på engelska)

Ansökan om tillstånd för uppställning av mobilkran (word)