Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Containerterminal Stockholm Norvik

Containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn drivs av Hutchison Ports.

Toppmodern infrastruktur

 • 32 hektar
 • 800 meter kaj
 • 16,5 meters djup vid kaj
 • 8 grensletruckar
 • Två super post-panamaxkranar, 22 enheters räckvidd ut från kran
 • 65 tons lyftkapacitet med lyftok vid 2x20' (twin-lift), 81 tons lyftkapacitet i krok
 • 500 000 TEU per år, fullt utbyggd
 • Järnväg

Containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn drivs av Hutchison Ports, världens största terminaloperatör, 53 hamnar i 27 länder. Genom samarbetet med Hutchison Ports är Stockholm integrerat i globala fraktstråk.
Läs mer om Hutchison Ports Stockholm (extern länk)

Terminaltjänster

 • Livsmedelsverkets gränskontroll
 • Stripp och stuff
 • Lagring
 • El-koppling
 • PTI - Pre Trip Inspection
 • Rengöring
 • Reparation
 • Inspektion
 • Transport
 • Försäljning och uthyrning
 • Tillgång till LNG

Feederanslutning

Containerterminalen i Stockholm Norvik anlöps av flera feederfartyg i veckan med förbindelser till bland annat Antwerpen, Hamburg, Bremenhaven, Hull och Rotterdam. Här opererar rederier som:

Järnvägsanslutning

En väl fungerande järnvägslösning för containerterminalen är en förutsättning för att godsflödena ska fungera. Containerterminalen i Stockholm Norvik ansluter till fyra kilometer nybyggd järnväg och erbjuder tillsammans med TX Logistik en rikstäckande järnvägslösning med avgångar flera gånger i veckan.