Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Containerterminal Stockholm Norvik

Containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn drivs av Hutchison Ports.

Toppmodern infrastruktur

 • 20 hektar
 • 450 meter kaj
 • 16,5 meters djup vid kaj
 • 8 grensletruckar
 • Två super post-panamaxkranar, 22 enheters räckvidd ut från kran
 • 65 tons lyftkapacitet med lyftok vid 2x20' (twin-lift), 81 tons lyftkapacitet i krok
 • 500 000 TEU per år, fullt utbyggd
 • Järnväg

Containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn drivs av Hutchison Ports, världens största terminaloperatör, 54 hamnar i 25 länder. Genom samarbetet med Hutchison Ports är Stockholm integrerat i globala fraktstråk.
Läs mer om Hutchison Ports Stockholm (extern länk)

Terminaltjänster

 • Livsmedelsverkets gränskontroll
 • Stripp och stuff
 • Lagring
 • El-koppling
 • PTI - Pre Trip Inspection
 • Rengöring
 • Reparation
 • Inspektion
 • Transport
 • Försäljning och uthyrning
 • Möjlighet till LNG-bunkring

Feederanslutning

Containerterminalen i Stockholm Norvik anlöps av flera feederfartyg i veckan med förbindelser till bland annat Antwerpen, Hamburg och Bremenhaven. Här opererar rederier som:

Järnvägsanslutning

En väl fungerande järnvägslösning för containerterminalen är en förutsättning för att godsflödena ska fungera. Containerterminalen i Stockholm Norvik ansluter genom fyra kilometer järnväg till det rikstäckande järnvägsnätet.