Broöppning

Danviksbron, Skansbron och Liljeholmsbron är öppningsbara. Tiderna nedan anger när broarna öppnas - om behov finns.

Dagtid 13 april-31 oktober

Fritidsfartyg: Broöppning sker cirka en gång per timme.
Yrkestrafik: Broöppning sker vid behov.

Öppettider vardag: 09.15-15.30, 18.30-23.30
Öppettider helger: 06.30-23.30

Observera att Danviksbron öppnar en gång i timmen på minuttalet 38 (t.ex. 11.38).

Dagtid 1 november-12 april

Föranmälan fem timmar innan broöppning krävs, samt bekräftelse en timme innan, till Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral, tel. 08-670 28 10.

Öppettider vardag: 09.15-15.30, 18.30-23.30
Öppettider helger: 06.30-23.30

Observera att Danviksbron öppnar en gång i timmen på minuttalet 38 (t.ex. 11.38).

Nattetid året om

Fritidsfartyg

För passage in till Mälaren öppnas Danviksbron kl. 04.00, Skansbron kl. 04.30 samt Liljeholmsbron kl. 05.00.

För passage ut till Saltsjön öppnas Liljeholmsbron kl. 04.00, Skansbron kl. 04.30 samt Danviksbron kl. 05.00.

Föranmälan fem timmar innan broöppning krävs, samt bekräftelse en timme innan, till Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral, tel. 08-670 28 10.

Yrkestrafik

Vardagar: 23.30-06.00
Helger: 23.30-06.30

Föranmälan fem timmar innan broöppning krävs, samt bekräftelse en timme innan, till Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral, tel. 08-670 28 10.

Ska du slussa genom Hammarbyslussen - klicka här

Liljeholmsbroarna

14,7 meter segelfri höjd * 15,5 meter fri höjd ** Koordinater: 59-18,8N 18-01,9E

Telefon: 08-670 28 15

Danviksbron

11,8 meter segelfri höjd * 12,9 meter fri höjd ** Koordinater: 59-18,8N 18-06,3E

Telefon: 08-508 279 11 eller 08-670 28 10 VHF Kanal 12

Skansbron

11,4 meter segelfri höjd * 12,8 meter fri höjd ** Koordinater: 59-18,2N 18-04,7E

Telefon: 08-670 28 15

Håll koll på vattenståndet!

Aktuell vattennivå hittar du här eller ladda ner appen ViVa från Sjöfartsverket.

-----------------------------

* Segelfri höjd = höjd vid medelhögvattenstånd + förväntad maximal sjöhävning
** Fri höjd = höjd vid medelvattenstånd