Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Mottagning av avloppsvatten

Stockholms hamn har möjlighet att ta emot svart- och gråvatten, det vill säga toalettvatten samt dusch- och diskvatten. Vid alla kajer i Stockholm finns anläggningar för att ta emot detta.

Vid Stockholms hamns samtliga sju kryssningslägen kan fartygen kostnadsfritt lämna avloppsvatten. Fartygen ges också möjlighet att lämna svart- och gråvatten via tankbil, ponton och båt.

Tre av fyra kryssningsfartyg lämnar sitt avloppsvatten i Stockholms hamn. Kryssningsfartygen lämnar dock inte alltid i land, utan har ofta möjlighet att rena sitt avloppsvatten ombord. De kan också spara vattnet i sina tankar under längre perioder för att sedan lämna i annan hamn.


 

Nytt regelverk från 2019

De internationella regelverken för utsläpp i Östersjön skärptes 2019 för nya fartyg. Från 2021 gäller de nya regelverken även för existerande fartyg. Ett förbud innebär att alla passagerarfartyg antingen ska lämna avloppsvatten i land eller vara utrustade med godkända reningsanläggningar där kraven på rening är hög.

Färjetrafiken lämnar sedan länge

Sedan 1980-talet har den linjebundna färjetrafiken lämnat sitt avloppsvatten i land.