Mottagning av avloppsvatten

Stockholms hamn är en av få hamnar i världen som har möjlighet att kunna ta emot svart- och gråvatten, det vill säga toalettvatten samt dusch- och diskvatten. Vid alla kajer i Stockholm finns anläggningar för att ta emot detta.

Vid Stockholms hamns samtliga sju kryssningslägen kan fartygen kostnadsfritt lämna avloppsvatten. Fartygen ges också möjlighet att lämna svart- och gråvatten via tankbil, ponton och båt.

Tre av fyra kryssningsfartyg lämnar sitt avloppsvatten i Stockholms hamn. Kryssningsfartygen lämnar dock inte alltid i land, utan har ofta möjlighet att rena sitt avloppsvatten ombord. De kan också spara vattnet i sina tankar under längre perioder för att sedan lämna i annan hamn.

Nytt regelverk 2019

De internationella regelverken för utsläpp i Östersjön skärps från 2019 för nya fartyg och från 2021 för existerande fartyg. Ett förbud innebär att alla passagerarfartyg antingen ska lämna avloppsvatten i land eller vara utrustade med godkända reningsanläggningar där kraven på rening är högre än idag.

Färjetrafiken lämnar sedan länge

Sedan 1980-talet har den linjebundna färjetrafikens lämnat sitt avloppsvatten i land. Idag lämnas 98 procent av alla passagerares avloppsvatten i land.