Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Behandling av personuppgifter - GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Den ersatte den svenska personuppgiftslagen (PUL) och ställer högre krav på hur företag får behandla personuppgifter.

Nyhetsbrev, pressmeddelanden och inbjudningar

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lagras i samband med prenumerationer av Stockholms Hamnars nyhetsbrev, utskick av pressmeddelanden och inbjudningar sparas bara så länge som du väljer att vara mottagare. När du avanmäler raderas dina personuppgifter.

Stockholms Hamnar sparar dina personuppgifter med hänvisning till den lagliga grunden allmänt intresse.

Tillträde och behörighet till hamnanläggningar och fastigheter

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer m.m.) som du lämnar i samband med ansökan om tillträde och behörighet till hamnanläggningar och fastigheter sparas så länge du innehar ett tillträde och behörighet.

Viss information kan finnas kvar då denna personuppgiftsbehandling bygger på rättslig förpliktelse.

Blanketter, tillstånd, inkommande e-post m.m.

Personuppgifter (namn, e-post, telefonnummer m.m.) som du lämnar i samband med övriga ärenden som t.ex. tillståndshantering, ansökan till köpoolen, inkommande e-post samt ärenden sparas så länge som administrationen kräver.

Den lagliga grunden för denna typ av information kan vara avtal, allmänt intresse och samtycke.

Offentlighetsprincipen

Stockholms Hamnar är en kommunal verksamhet vilket innebär att inkommande information hanteras enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära ut information

Du som finns i Stockholms Hamnars register har rätt att:

  • få tillgång till de uppgifter som är kopplade till dig
  • få felaktiga uppgifter rättade
  • begära att dina uppgifter begränsas
  • få uppgifterna raderade

Kontakt

Stockholms Hamn AB och Kapellskärs Hamn AB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter.

Dataskyddsombud, tel. 0768-50 42 98 eller dataskydd@stockholmshamnar.se.

About the processing of personal data - GDPR - in English (external link)