Söder Mälarstrand

Flygfoto över Söder Mälarstrand

Läs om Söder Mälarstrands historia (extern länk)

Kajfakta

26-4: Längd 1490 meter, djup 2,5 meter.

OBS! Djup avser tillåtet djupgående vid medelvatten. Se även §8 i Hamnordningen.

Slussens ombyggnad påverkar

Stockholms stads projekt med att bygga nya Slussen tar delar av Söder Mälarstrand, cirka 350 meter kaj, i anspråk under byggperioden fram till minst 2022. Ett antal fartyg och verksamheter har därför fått flytta till andra kajområden.

Under ett antal år kommer även arbeten med tågbroarna vid Centralbron, den så kallade getingmidjan, att pågå framför allt sommartid. Det påverkar kajerna vid Klara Mälarstrand, Riddarholmen och Söder Mälarstrand.