Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Söder Mälarstrand

Flygfoto över Söder Mälarstrand

Läs om Söder Mälarstrands historia (extern länk)

Kajfakta

4-26: Längd 1490 meter, djup 2,5 meter.

OBS! Djup avser tillåtet djupgående vid Mälarens referensnivå +0,78 m RH2000.
Se även §8 i Hamnordningen.

Slussens ombyggnad påverkar

Stockholms stads projekt med att bygga nya Slussen tar delar av Söder Mälarstrand, cirka 350 meter kaj, i anspråk under byggperioden fram till minst 2022. Ett antal fartyg och verksamheter har därför fått flytta till andra kajområden.