Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Hammarbyhamnen

Flygbild över Hammarbyhamnen och Södermalm

I Södra Hammarbyhamnen har Stockholm Exergi en kajplats för lossning av flytande bränslen till Hammarbyverket. Här har även Jehanders en depå, som till viss del försörjs sjövägen med sand.

Kajfakta

Södra Hammarbyhamnen

351-357: Längd 790 meter, kajdjup 4,5-5,8 meter.

Norra Hammarbyhamnen

301-322: Längd 1800 meter, kajdjup 1,0-5,8 meter.

OBS! Kajdjup anges med referensnivå RH2000/Baltic Sea Chart Datum 2000.
Se även §8 i Hamnordningen.