Hammarbyhamnen

Flygbild över Hammarbyhamnen och Södermalm

I Södra Hammarbyhamnen har Fortum en kajplats för lossning av flytande bränslen till Hammarbyverket. Här har även Jehanders en depå, som till viss del försörjs sjövägen med sand.

Kajfakta

Södra Hammarbyhamnen

351-357: Längd 790 meter, kajdjup 4,8-5,5 meter.
Bogserbåtsstation vid kajplats 350. Lossning av tallbecksolja vid kajplats 352.

Norra Hammarbyhamnen

301-322: Längd 1803 meter, kajdjup 1,0-5,5 meter.

OBS! Kajdjup anges vid medelvatten. Se även §8 i Hamnordningen.