Förstå behörighetskortet

Behörighetskort behöver du för att tydligt visa att du är behörig i en hamnanläggning. Kortet är försett med den information som Stockholms Hamnar behöver för att kunna identifiera vem du är och att du får befinna dig i hamnanläggningen.

Ett passerkort behöver du för att öppna dörrar och grindar. Hur dessa kort ser ut kan skilja sig åt något beroende på vem du är och vart du ska. Alla behörighetskort är giltiga under skyddsnivå 1. Det ska också finnas ett giltigt syfte till din vistelse i skyddsområdet.

Exempel på hur ett behörighetskort kan se ut.Bokstavskod ger tillträde endast till den eller de hamnanläggningar som koden anger, inom färgbandets hamnområde.

Ingen bokstavskod innebär att tillträde ges till samtliga hamnanläggningar inom det hamnområde som färgbandet anger.

Färgband

Grön fyrkant Grön - Loudden

Rosa fyrkant Rosa - Kryssningsområde (FBA, FLA, FKT, FTE, NNC, NYB, SBI, SKN, SMA, SME, SVI, VSÖ, VHA)

Mörkblå fyrkant Mörkblå - Färjeområde (FTE, SBI, SVI, VHA)

Lila fyrkant Lila - Containerområde

Orange fyrkant Orange - Kapellskär

Grå fyrkant Grå - Nynäshamn (NNO, NNC)

Brun fyrkant Brun - Hammarbyslussen

Ljusblå fyrkant Ljusblå - Samtliga hamnområden

Bokstavskoder

FBA - Frihamnen 650
FLA - Frihamnen 634
FKT - Frihamnen 638
NYB - Nybrokajen
SKN - Skeppsbron 105-107
SMA - Stadsgården 167
NNC - Nynäshamn Cruise
NNO - Nynäshamn
SME - Stadsgården 160
SVI - Vikingterminalen
VSÖ - Värtan 521-523
FTE  - Frihamnsterminalen
SBI - Birkaterminalen
VHA - Värtahamnen