Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Hässelbyverket

Vid Hässelbyverket äger Stockholm Exergi kajen och ansvarar även för driften av anläggningen där bränslepellets hanteras.

Stuveriarbetet ombord på fartygen sköts av ett privat företag medan den kran som används för lossningen tillhör Fortum.

Kajfakta

Längd 160 meter, kajdjup 8,0 meter.

Kajen ligger inom Stockholms hamns allmänna hamnområde.

OBS! Djup avser tillåtet djupgående vid Mälarens referensnivå +0,78 m RH2000.
Se även §8 i Hamnordningen.