Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Heta arbeten

Alla heta arbeten kräver tillstånd. Det gäller till exempel svetsning och skärning - i lokaler eller i anslutning till lokaler - som vid lastkajer. Tillstånd ska alltid godkännas av tillståndsansvarig på Stockholms Hamnar. 

Hyresgäster söker tillstånd genom anmälan via webben.