Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Passerkort för entreprenör

Är du entreprenör och behöver tillträde till Stockholms Hamnars fastigheter?

Fyll i ansökan:

Ansökan om att erhålla tillträde till Stockholms Hamnar (extern länk)
Du kan också använda det här ansökningsformuläret för att ansöka om nytt kort samt ändrade uppgifter eller behörigheter.

Var tillgänglig om handläggaren ställer frågor för att effektivisera handläggningen. Ansökningshandlingar som inte är kompletta behandlas inte.

När beslut är fattat

Du får ett mejl från Stockholms Hamnar när ditt behörighets- och passerkort är färdigt för avhämtning. Du ska då kvittera ut det i Stockholms Hamnars reception senast två veckor efter utskickat mejl. Därefter avslutas ärendet. Utlämnandet kan enbart ske till den person kortet är utställt till mot uppvisande av identitetshandling.

Kort som inte hämtas ut inom två veckor från meddelat beviljat beslut förfaller automatiskt. Efter det krävs ny ansökan.

Frågor om tillträde och ansökningar?

tilltrade@stockholmshamnar.se
Tel. 08-670 27 81

Vid övriga frågor eller funderingar inför ditt besök:
reception@stockholmshamnar.se
Tel. 08-670 27 10

Spärra kort?

tilltrade@stockholmshamnar.se 
Tel. 08-670 27 81

Läs om hur Stockholms Hamnar behandlar personuppgifter

Viktigt att veta i samband med att du ansöker

  • Förlorat kort ska omedelbart anmälas till Stockholms Hamnar.
  • Alla passerkort som utfärdas är personliga och ska hanteras som värdehandling. Det är därför aldrig tillåtet att låna ut ett kort.
  • Om du har beviljats ett passerkort är du skyldig att visa upp det vid kontroll.
  • Du ska se till att ingen obehörig följer med vid in- och utpassering i byggnader.
  • Observera att det är ditt ansvar att kortet är giltigt samt att förnya det i god tid.
  • Om du ändrar något beträffande i vilken byggnad du arbetar i ska du informera Stockholms Hamnar om detta.
  • Om du inte hämtar ut ett beställt passerkort inom 14 dagar utgår en avgift på 363 kronor.
  • Utkvitterat kort ska återlämnas till Stockholms Hamnar inom 14 dagar efter att giltighetstiden gått ut. Om du inte lämnar tillbaka kortet, eller om du skadat eller tappat bort det, tar Stockholms Hamnar ut en avgift på 603 kronor.