Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Karantänshamn

Stockholms hamn är en av åtta karantänshamnar i Sverige. Det innebär en skyldighet att ta emot fartyg som deklarerat misstänkt smitta ombord. För att kunna hantera detta finns tydliga rutiner och en samverkan med berörda myndigheter.

Om ett fartyg misstänks bära på smitta har befälhavaren på fartyget en skyldighet att meddela Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikledningscentral, Kustbevakningen eller Tullverket.

När fartyget lämnar ett sådant besked kontaktas smittskyddsläkare och andra myndigheter. Smittskyddsläkare avgör sedan vilka åtgärder som ska vidtas. En åtgärd kan vara att sätta fartyget i karantän, det vill säga begränsa möjligheterna att kliva på eller av fartyget.