Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholms Hamnar erbjuder plats på Strandvägskajen

Flygbild över Nybroviken och Strandvägskajen

Stockholms Hamnar bjuder in till en vattenanvisningstävling på en av Sveriges mest attraktiva platser, Strandvägskajen i Stockholm. Stockholms Hamnars vision är att en ny spännande åretruntverksamhet ska etableras vid kajen och bli ett omtalat besöksmål för stockholmare och turister från hela världen.

I november bjuder Stockholms Hamnar in till en tävling för vattenanvisning på en av Sveriges mest attraktiva platser, Strandvägskajen i Stockholm. Syftet med tävlingen är att hitta en aktör som kan utveckla och driva en flytande verksamhet av hög kvalitet som stärker attraktiviteten och stadslivskvaliteten på platsen och som är till nytta för både stockholmare och besökare. Den publika verksamheten ska ha innovativa kvaliteter, alltså tillföra något nytt och intressant till besöksnäringen.

– Det är jättespännande att få lansera den här vattenanvisningstävlingen! Vi hoppas få in kreativa förslag, gärna med kulturella inslag, som kan göra platsen till ett landmärke i staden. Att öppna en publik åretruntverksamhet vid Stockholms innerstadskajer ligger helt i linje med den kajstrategi som Stockholms stads kommunfullmäktige antagit och där Stockholms Hamnar är en viktig part, säger Jens Holm (V), styrelseordförande Stockholms Hamn.

Tävlingen sker i två steg. Det första är ett prekvalificeringssteg där Stockholms Hamnar önskar få förslag på innehåll och utformning. Efter utvärdering görs ett urval av förslag. Dessa förslag får anbudsgivarna sedan möjlighet att utveckla ytterligare, till kompletta anbud. För att underlätta för aktörer att delta i tävlingen har Stockholms Hamnar redan gjort ett grundarbete med att ta fram detaljplan, gestaltningsprogram samt skisser och uppskattad kostnad för att bygga en verksamhet på ponton.

– Vi har redan gjort ett stort förarbete för att det ska bli lättare att delta. Bland annat har vi samarbetat med Stockholms stadsarkitekt. Blir det här lyckat så finns det en möjlighet att vi tar konceptet vidare till flera innerstadskajer i Stockholm, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef på Stockholms Hamnar.

Strandvägen och dess kaj är en av Stockholms vackraste och mest uppskattade gatu- och sjöfartsmiljöer. Stockholms Hamnars vision är att en ny spännande åretruntverksamhet vid kajplatsen ska bli ett omtalat besöksmål för stockholmare och turister från hela världen.

Läs mer om tävlingen här

Länk till bilder

https://share.mediaflow.com/se/?89HE28BU9R
https://share.mediaflow.com/se/?N4HE68PUYR

Kontakta oss gärna

Camilla Strümpel, kommunikationschef Stockholms Hamnar, 070-770 27 45, camilla.strumpel@stockholmshamnar.se