Försäkring

Den här informationen gäller dig som äger fritidsfartyg och hyr kajplats av Stockholms Hamnar.

Nya krav om försäkring

Det är alltid fartygsägaren som är ansvarig för sitt fartyg enligt svensk lag.

Med start 2022-01-01 är det krav för alla som hyr kajplats för fritidsfartyg hos Stockholms Hamnar att inneha en godkänd försäkring motsvarande Kasko- & P&I-försäkring som inkluderar skada av annans egendom, miljöskador och vrakborttagning för sitt fritidsfartyg. För dig som har giltiga avtal med krav på försäkring gäller givetvis detta redan nu.

Under tiden fram till årsskiftet kommer alla med försäkring som har ett äldre kajplatsavtal att erbjudas möjligheten att teckna ett nytt avtal för befintlig kajplats förutsatt att övriga krav uppfylls (t.ex. torrsättningsintervall och korrekt registrering hos Transportstyrelsen). Övriga äldre avtal kommer att sägas upp löpande efter 2021-12-31.

För att teckna ett nytt kajplatsavtal, mejla kajplats@stockholmshamnar.se med kopia på försäkringsbevis samt person- och fartygsuppgifter. Säkerställ även att ditt fartyg är korrekt registrerat hos Transportstyrelsen och att det varit torrsatt under de senaste fem åren.

För dig som inte tecknar en fullgod försäkring eller lever upp till de övriga kraven kommer inte ett nytt kajplatsavtal att erbjudas och nuvarande avtal kommer att sägas upp enligt ovan.

Observera!

  • Fartygsägaren är alltid ansvarig för sitt fartyg och de kostnader som uppkommer vid skada.
  • Stockholms Hamnars verksamhetsförsäkring gäller subsidiärt i förhållande till andra gällande försäkringar och är begränsad till borttagning av vrak och sanering av utsläpp.
  • Säkerhetsföreskrifter och krav i gällande avtal med Stockholms Hamnar måste alltid vara uppfyllda.
  • Stockholms Hamnars försäkring fritar inte fartygsägaren, vid någon tidpunkt, från ansvaret att förebygga och förhindra att fartyget orsakar skada på person, miljö eller egendom.

Assistans vid haveri

Om ett haveri eller utsläpp inträffar ringer du i första hand till Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral som assisterar dig med snabb hjälp hela dygnet. Du kan också ringa om det finns en övervägande risk för haveri eller utsläpp.

Kontaktvägar vid haveri

  • Vid brand eller fara för liv ring alltid 112
  • Ring Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral, tel. 08-670 28 10
  • Anmäl sjöolycka till Transportstyrelsen. Blankett hittar du på Transportstyrelsens webbplats (extern länk)
Lena Fogelberg

Lena Fogelberg

Marknadsansvarig innerstadskajer

Telefon: 08-670 26 34
lena.fogelberg@stockholmshamnar.se

Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Hamnstyrman

Telefon: 08-670 28 26
jonas.eriksson@stockholmshamnar.se