Försäkring

Den här informationen gäller dig som äger fritidsfartyg och hyr kajplats av Stockholms Hamnar.

Det är fartygsägaren som är ansvarig för sitt fritidsfartyg och för alla kostnader som uppkommer i anslutning till skada. Det här innebär att varje fritidsfartyg bör teckna både kasko- och P&I-försäkring för att säkerställa att det finns en ekonomisk trygghet om skador uppstår. I nya avtal och i vissa äldre avtal finns ett krav på försäkring och då gäller givetvis detta.

Stockholms Hamnars verksamhetsförsäkring är endast subsidiär vilket innebär att fartygsägarens försäkringar alltid ska komma i första hand. Om fartyget är oförsäkrat kan Stockholms Hamnar agera och täcka sin egna kostnader för borttagning av vrak och sanering.

I de fall Stockholms Hamnar drabbas av kostnader i samband med skada kostar det fartygsägaren minst 30 000 kronor i självrisk. Det här motsvarar den tidigare särskilda försäkringen på 2014 års nivå. Om fartygsägaren åsidosatt relevanta delar av avtalsvillkoren kan det innebära att kostnaden blir betydligt högre för fartygsägaren.

Observera!

  • Fartygsägaren är alltid ansvarig för sitt fartyg och de kostnader som uppkommer vid skada.
  • Stockholms Hamnars verksamhetsförsäkring gäller subsidiärt i förhållande till andra gällande försäkringar och är begränsad till borttagning av vrak och sanering av utsläpp.
  • Säkerhetsföreskrifter och krav i gällande avtal med Stockholms Hamnar måste alltid vara uppfyllda.
  • Stockholms Hamnars försäkring fritar inte fartygsägaren, vid någon tidpunkt, från ansvaret att förebygga och förhindra att fartyget orsakar skada på person, miljö eller egendom.

Assistans vid haveri

Om ett haveri eller utsläpp inträffar ringer du i första hand till Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral som assisterar dig med snabb hjälp hela dygnet. Du kan också ringa om det finns en övervägande risk för haveri eller utsläpp.

Kontaktvägar vid haveri

  • Vid brand eller fara för liv ring alltid 112
  • Ring Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral, tel. 08-670 28 10
  • Anmäl sjöolycka till Transportstyrelsen. Blankett hittar du på Transportstyrelsens webbplats (extern länk)
Lena Fogelberg

Lena Fogelberg

Marknadsansvarig innerstadskajer

Telefon: 08-670 26 34
lena.fogelberg@stockholmshamnar.se

Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Hamnstyrman

Telefon: 08-670 28 26
jonas.eriksson@stockholmshamnar.se