Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Lövholmen/Liljeholmen

Cementa transporterar cement sjövägen till företagets privata kaj och hamnanläggning vid Lövholmen.

Kajfakta

Längd 100 meter, kajdjup 6,1 meter.

Kajen ligger inom Stockholms hamns allmänna hamnområde.

OBS! Djup avser tillåtet djupgående vid Mälarens referensnivå +0,78 m RH2000.
Se även §8 i Hamnordningen.