Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Så här prioriteras snöröjningen i Stockholms Hamnar

När det snöar mycket är Stockholms Hamnars prioritet ett att sjöfarten ska fungera. En stor del av varuförsörjningen till hela Mälardalen – mat, olja och andra förnödenheter – kommer sjövägen och den logistiken måste fungera.

Bussgator och genomfartsleder i hamnarna prioriteras därför, liksom lastkajer och gator där lastbilstrafiken tar sig fram.

Stockholms Hamnars ambition är att tidigt ploga och transportera bort snön för att underlätta för alla kunder. Men när det snöar kraftigt och ihållande kan snöröjningen fördröjas på till exempel lokalgator och parkeringar.

Du som hyresgäst hos Stockholms Hamnar kan underlätta för snöröjarna, till exempel genom att följa parkeringsreglerna och genom att ta bort föremål som är i vägen på trottoaren. Då kommer plogbilarna fram.

Stockholms Hamnar ansvarar även för snöröjning på taken på bolagets byggnader samt borttagning av istappar och tar tacksamt emot tips på tak som behöver röjas.