Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Hammarbyslussen

Sommar i Hammarbyslussen

Hammarbyslussen ligger i anslutning till Skansbron. I den slussar du mellan Saltsjön och Mälaren. Hammarbyslussen är 115 meter lång och 17,4 meter bred.

Segelfri höjd* på 11,4 meter.
Fri höjd** är 12,8 meter i farledens mitt.

Koordinater: N 59-18,2 och E 018-04,8

Läs om brandsäkerhet i Hammarbyslussen

Öppettider för fritidsfartyg

06.30-23.30

sker slussning vid behov året runt

23.30-06.30

sker slussning endast på fasta tiderna 00.00, 01.00, 02.00 och 04.30

Öppettider för yrkestrafik

Öppen dygnet runt, hela året. Slussning sker vid behov.

Obs! När vattenflödet är stort i Mälaren kan väntetid på upp till en timme förekomma, innan slussning kan ske.

Förhandsbeställning av slussning

Kontakta bevaknings- och trafikcentralen, BTC
Tel: 08-670 28 10,
VHF Kanal 12 eller 16
btc@stockholmshamnar.se

För fartyg med en l.ö.a. som överstiger 50 meter ska förhandsbeställning göras av befälhavaren eller dennes ombud, dygnet runt till Bevaknings- och trafikcentralen. Anmälan görs minst fem timmar innan ankomst. Bekräfta en timme innan ankomst. Fartyg med en l.ö.a. som överstiger 50 meter får gratis förtöjningshjälp i Hammarbyslussen.

Kostnad för fritidsfartyg

Från Mälaren till Saltsjön: 296 kr
Från Saltsjön till Mälaren: Gratis
Säsongskort 2023: Köps i slussen och kostar 1310 kr

Obs! Inga kontanter hanteras i slussen, utan all betalning ska göras med kort.

Av säkerhetsskäl slussar ranka farkoster - kajaker och kanoter - gratis. Övriga fartyg, se ovan.

---------------------------

*Segelfri höjd = höjd vid medelhögvattenstånd + förväntad maximal sjöhävning
**Fri höjd = höjd vid medelvattenstånd