Hammarbyslussen

Sommar i Hammarbyslussen

Hammarbyslussen ligger i anslutning till Skansbron. I den slussar du mellan Saltsjön och Mälaren. Hammarbyslussen är 115 meter lång och 17,4 meter bred.

Segelfri höjd* på 11,4 meter.
Fri höjd** är 12,8 meter i farledens mitt.

Koordinater: N 59-18,2 och E 018-04,8

Läs om brandsäkerhet i Hammarbyslussen

Öppettider

Avvikelser fram till 23 oktober

Trafikkontoret genomför underhållsarbeten på Danviksbron och Skansbron som då under vissa tider inte kommer att kunna öppnas.

Del av den allmänna farleden 915, delen under Danviksbron, är därför avlyst för all sjötrafik som kräver broöppning under följande tider:

  • 2020-09-13 kl. 21:00 – 2020-09-18 kl. 10:00
  • 2020-09-20 kl. 21:00 – 2020-09-25 kl. 10:00
  • 2020-09-27 kl. 21:00 – 2020-10-02 kl. 10:00
  • 2020-10-04 kl. 21:00 – 2020-10-09 kl. 10:00
  • 2020-10-11 kl. 21:00 – 2020-10-16 kl. 10:00
  • 2020-10-18 kl. 21:00 – 2020-10-23 kl. 10:00

Del av den allmänna farleden 915, delen under Skansbron, är avlyst för all sjötrafik som kräver broöppning under följande tider:

  • 2020-10-06 kl. 07.00 – 2020-10-08 kl. 07.00
  • 2020-10-13 kl. 07.00 – 2020-10-15 kl. 07.00
  • 2020-10-20 kl. 07.00 – 2020-10-22 kl. 07.00

Öppettider för fritidsfartyg

06.30-23.30

sker slussning vid behov året runt

23.30-06.30

sker slussning endast på fasta tiderna 00.00, 01.00, 02.00 och 04.30

Öppettider för yrkestrafik

Öppen dygnet runt, hela året. Slussning sker vid behov.

Obs! När vattenflödet är stort i Mälaren kan väntetid på upp till en timme förekomma, innan slussning kan ske.

Förhandsbeställning av slussning

Kontakta bevaknings- och trafikcentralen, BTC
Tel: 08-670 28 10,
VHF Kanal 12 eller 16
btc@stockholmshamnar.se

För fartyg med en l.ö.a. som överstiger 50 meter ska förhandsbeställning göras av befälhavaren eller dennes ombud, dygnet runt till Bevaknings- och trafikcentralen. Anmälan görs minst fem timmar innan ankomst. Bekräfta en timme innan ankomst. Fartyg med en l.ö.a. som överstiger 50 meter får gratis förtöjningshjälp i Hammarbyslussen.

Kostnad för fritidsfartyg

Från Mälaren till Saltsjön: 250 kr
Från Saltsjön till Mälaren: Gratis
Säsongskort 2020: 1000 kr om du köper det här på webbplatsen, 1125 kr i slussen

Obs! Inga kontanter hanteras i slussen, utan all betalning ska göras med kort.

Av säkerhetsskäl slussar ranka farkoster - kajaker och kanoter - gratis. Övriga fartyg, se ovan.

---------------------------

*Segelfri höjd = höjd vid medelhögvattenstånd + förväntad maximal sjöhävning
**Fri höjd = höjd vid medelvattenstånd