Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Hammarbyslussen

Sommar i Hammarbyslussen

Hammarbyslussen ligger i anslutning till Skansbron. I den slussar du mellan Saltsjön och Mälaren. Hammarbyslussen är 115 meter lång och 17,4 meter bred.

Segelfri höjd* på 11,4 meter.
Fri höjd** är 12,8 meter i farledens mitt.

Koordinater: N 59-18,2 och E 018-04,8

Läs om brandsäkerhet i Hammarbyslussen

Yrkestrafik

Öppettider för yrkestrafik under 50 meter

Öppen dygnet runt, hela året. Slussning sker vid behov.

Kostnad för yrkestrafik

Fartyg upp till 300 bruttoton: 750 kr/slussning
Fartyg över 300 bruttoton: 3,04 kr per GT/slussning

Yrkesfartyg har möjlighet att betala en årsavgift om 300 000 kr/fartyg. Årsavgiften medger obegränsat antal slussningar per kalenderår.

Avgifterna för yrkestrafik är exklusive moms.

Alla fartyg som INTE är fritidsfartyg – t.ex. statsfartyg, skolfartyg – betalar avgift enligt taxan för yrkestrafik. Fartyg utrustade med ”blåljus” – t.ex. polis, räddningstjänst – betalar ingen avgift.   

Betalning för yrkestrafik

Fartyg registrerade som yrkestrafik faktureras månadsvis i efterskott. För att bli fakturerad krävs att Stockholms Hamnar har kundens faktureringsuppgifter. Här kan du registera faktureringsuppgifter (extern länk)

Det finns även möjlighet att betala engångsavgift med kort på plats i slussen.

Fritidsfartyg

Öppettider för fritidsfartyg

06.30-23.30: Slussning vid behov året runt
23.30-06.30: Slussning endast på fasta tiderna 00.00, 01.00, 02.00 och 04.30

Kostnad för fritidsfartyg

Från Mälaren till Saltsjön: 320 kr
Från Saltsjön till Mälaren: Gratis
Säsongskort 2024: Köps i slussen och kostar 1400 kr

Avgifterna för fritidsfartyg betalas i slussen och är inklusive moms.

Obs! Inga kontanter hanteras i slussen, utan all betalning ska göras med kort.

Av säkerhetsskäl slussar ranka farkoster - kajaker och kanoter - gratis. Övriga fartyg, se ovan.

Fartyg med l.ö.a. som överstiger 50 meter

Förhandsbeställning måste göras av befälhavaren eller dennes ombud, minst 5 timmar innan ankomst. Bekräfta 1 timme innan ankomst. Fartyg med en l.ö.a. som överstiger 50 meter får gratis förtöjningshjälp i Hammarbyslussen.

Förhandsbeställning av slussning

Kontakta bevaknings- och trafikcentralen, BTC
Tel: 08-670 28 10,
VHF Kanal 12 eller 16
btc@stockholmshamnar.se

---------------------------

*Segelfri höjd = höjd vid medelhögvattenstånd + förväntad maximal sjöhävning
**Fri höjd = höjd vid medelvattenstånd