Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Grön sjöfartskorridor

Stockholms Hamnar, Åbo Hamn och Viking Line har formellt ingått ett partnerskap för att skapa en grön sjöfartskorridor mellan Åbo och Stockholm, som ska vara fossilfri senast 2035. Det skapar ett ramverk med skalbara lösningar för övergången till fossilfria bränslen och en sjöfart med låg klimatpåverkan.

Den gröna sjöfartskorridoren ska vara etablerad senast 2035, med målet att bli helt fri från utsläpp av växthusgaser med fossilt ursprung. Fler transporter behöver ske med tåg eller båt istället för bil och flyg och grön sjöfart spelar en stor roll i klimatomställningen av transportsektorn.

Projektet och partnerskapet kvalificerar sig som en grön sjöfartskorridor enligt Clydebankdeklarationen som både Sverige och Finland har skrivit under. Detta åtagande ligger långt före tidplanen i EUs regelverk Fit for 55.

Partnerskapet kommer att fungera som en innovativ plattform för att utveckla skalbara lösningar för utfasning av fossila bränslen och möjliggöra en grön sjöfart mellan Stockholm och Åbo. Projektet tar också hänsyn till framsteg och lösningar från Decatrip-projektet, där Rauma Marine Constructions, Viking Line, Åbo Akademi och Kempower samarbetar.

Under projektets gång kommer parterna att successivt minska sina koldioxidutsläpp och arbeta för en helt fossilfri korridor. Samarbetet kan på sikt utvidgas till att involvera nyckelintressenter inom sjöfartsnäringen, inklusive andra relevanta hamnar, varuägare och speditörer.