Köpool

Stockholms Hamnar kan i mån av plats upplåta vissa kajplatser till fritidsfartyg som anses tillföra mervärde till hamn- och stadsbilden.

Viktig information till dig som redan står i köpoolen:

I januari 2019 lanserades en ny köpool. Om du anmält ditt fartyg till köpoolen före 14 december 2018 måste du ansöka om plats igen. Om ditt fartyg uppfyller Stockholms Hamnars kriterier får du tillgodogöra dig även din tidigare kötid under så lång tid som fartyget varit i din ägo från och med ursprunglig dag för anmälan. Detta gäller under hela 2019. Sedan raderas den tidigare köpoolen och därmed möjligheten att tillgodoräkna sig kötid från den. Anmälan hittar du längst ner på sidan.

För dig som inte är med i köpoolen:

Förutsatt att du är registrerad ägare till ett fartyg som uppfyller kriterierna nedan så är du välkommen att ansöka om att ställa dig i köpoolen via länken längst ner på sidan.

En komplett ifylld ansökan med nytagna rättvisande bilder är en förutsättning för att ansökan ska behandlas.

Fartyget ska uppfylla följande krav:

 • Ska bidra till hamn- och stadsbilden på ett positivt sätt
 • Ska ägas av dig som privatperson
 • Ska minst vara 12 meter långt
 • Bör vara under 30 meter långt (l.ö.a.)
 • Ska vara registrerat i Sjöfartsregistret
 • Ska vara väl underhållet och i gott och sjövärdigt skick
 • Ska ha en väl fungerande framdrivning som är anpassad till fartygets storlek
 • Ska vara väl försäkrat
 • Ska ge ett gott visuellt intryck för allmänheten
 • Ska ha en tydlig maritim prägel
 • Ska inte vara byggd som husbåt eller ha husliknande påbyggnader
 • Ska inte vara bostad åt ägaren eller någon annan (förutom de kajplatser på Söder Mälarstrand som är avsedda för båtboende)
 • Kommersiell verksamhet eller uthyrning i någon form får inte bedrivas ombord på fartyget

Fartyget bör dessutom uppfylla några av följande kriterier:

 • Ha bakgrund eller historia som kan anses ha ett allmänt intresse
 • Uppvisa ett utmärkande gott skick
 • Ha bevarad utformning
 • Ha bevarade originallinjer
 • Vara k-klassad genom Statens maritima muséer
 • Ha innovativa lösningar
 • Ha miljöanpassade lösningar
 • Ha naturlig förankring i stadsbilden
 • Vara under långvarigt och ansvarsfullt ägande
 • Bidra till variation bland fritidsfartygen 

En ansökan ska vid behov kunna styrkas med dokument som visar att ovanstående uppfylls.

Antagning till köpool och tilldelning av kajplats

Stockholms Hamnar tilldelar kajplatser i mån av plats bland fartygen i köpoolen. Kötiden är meriterande, men inte avgörande. Ansökningar som kommer in innan 31 mars bearbetas under våren. Ansökningar som kommer in innan 30 september bearbetas under hösten. Stockholms Hamnars arbetsgrupp samt fartygsråd träffas två gånger per år.

Processkarta över köpoolen

Klicka för större processkarta (pdf)

Kreditprövning görs alltid innan kajplats erbjuds. Vid kreditprövning undersöks bland annat kreditvärdighet och att inga betalningsanmärkningar finns.

 • Du som sökande ansvarar för att dina kontaktuppgifter på ditt köpoolskonto är uppdaterade. Du måste även logga in minst en gång per år.
 • När du lagt in din ansökan kan du ändra dina kontaktuppgifter, ladda upp dokument och uppdatera viss information om fartyget.
 • En plats i köpoolen kan aldrig överlåtas.

Till köpoolen - intresseanmälan för kajplats (extern länk)