Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Köpool

Stockholms Hamnar kan i mån av plats upplåta vissa kajplatser till fritidsfartyg som anses tillföra mervärde till hamn- och stadsbilden.

Antagning till köpool och tilldelning av kajplats

Stockholms Hamnar tilldelar kajplatser i mån av plats bland fartygen som blivit antagna till köpoolen. Kötiden är meriterande, men inte avgörande. Stockholms Hamnars arbetsgrupp samt ett fartygsråd sammanträder två gånger årligen. Ansökningar som inkommer innan 31 mars bearbetas under våren och ansökningar som inkommer innan 30 september bearbetas under hösten.

En komplett ifylld ansökan med nytagna rättvisande bilder är en förutsättning för att ansökan ska behandlas.

Processkarta över köpoolen

Klicka för större processkarta (pdf)

Länk till köpoolen för ansökan finns längst ner på sidan.

Kreditprövning görs alltid innan kajplats erbjuds. Vid kreditprövning undersöks bland annat kreditvärdighet och att inga betalningsanmärkningar finns.

 • Du som sökande ansvarar för att dina kontaktuppgifter på ditt köpoolskonto är uppdaterade. Du måste också logga in minst en gång per år.
 • När du registrerat din ansökan kan du ändra dina kontaktuppgifter, ladda upp dokument och uppdatera viss information om fartyget.
 • En plats i köpoolen kan aldrig överlåtas.

Fartyget ska uppfylla följande krav:

 • Ska bidra till hamn- och stadsbilden på ett positivt sätt
 • Ska ägas av dig som privatperson
 • Ska minst vara 12 meter långt
 • Bör vara under 30 meter långt (l.ö.a.)
 • Ska vara registrerat i Sjöfartsregistret som fritidsfartyg
 • Ska vara väl underhållet och i gott och sjövärdigt skick
 • Ska ha en väl fungerande framdrivning som är anpassad till fartygets storlek
 • Ska vara väl försäkrat
 • Ska ge ett gott visuellt intryck
 • Ska ha en tydlig maritim prägel
 • Ska inte vara byggd som husbåt eller ha husliknande påbyggnader
 • Ska inte vara bostad åt ägaren eller någon annan (förutom om du ansöker om en kajplats vid Söder Mälarstrand som är avsedd för båtboende)
 • Kommersiell verksamhet eller uthyrning av någon form får inte bedrivas ombord på fartyget

Fartyget bör dessutom uppfylla några av följande kriterier:

 • Ha bakgrund eller historia som kan anses ha ett allmänt intresse
 • Uppvisa ett utmärkande gott skick
 • Ha bevarad utformning
 • Ha bevarade originallinjer
 • Vara k-klassad genom Statens maritima muséer
 • Ha innovativa lösningar
 • Ha miljöanpassade lösningar
 • Ha naturlig förankring i stadsbilden
 • Vara under långvarigt och ansvarsfullt ägande
 • Bidra till variation bland fritidsfartygen 

En ansökan ska vid behov kunna styrkas med dokument som visar att ovanstående uppfylls.

Till köpoolen - intresseanmälan för kajplats (extern länk)