Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Bo på båt

Brevlådor för Bo på båt-hyresgäster.

Vid Söder Mälarstrand finns 25 kajplatser där boende på båt är möjligt.

Krav på fartyg:

  • Nuvarande krav för fritidsfartyg gäller.
  • Maximal tillåten längd är 35 meter. Det görs också en bedömning baserad på fartygets belastning på kätting och bojstenar.
  • Fartyget måste göra en brandskyddsbeskrivning. Bland annat måste det finnas brandsläckare och brandlarm med ljud- och ljussignal på däck. Stockholms Hamnar har tagit fram en brandskyddsplan, mall för brandskyddsbeskrivning och en manual för att underlätta fartygsägarens brandskyddsarbete.
  • Fartyget måste klara av att pumpa allt svart- och gråvatten med en så kallad LPS-pump (Low Pressure Sewer eller tryckavloppssystem).
  • Förtöjningsgods för stävförtöjning.

Observera att Stockholms Hamnar inte gör någon besiktning av fartygets lämplighet som bostad, till exempel ur brand- och säkerhetsaspekt. Detta ansvar har fartygsägaren själv.

Tekniska installationer som Stockholms Hamnar erbjuder

  • Vatten och avlopp vid varje kajplats
  • Brandskåp med släckutrustning på kajen
  • Avfallsanläggning med källsortering på kajen
  • Brevlådor i form av fastighetsboxar
  • Bojar och bojsten

Avtalet

Ett nyttjanderättsavtal skrivs med varje kund.

Upplåtelsens huvudsakliga syfte är kajplats för fritidsskutor där boende är också tillåtet. Detta innebär också att något besittningsskydd inte erbjuds för kajplatsen.

En kajplats kan aldrig överlåtas.

Köpool

Så här ställer du dig i vår köpool