Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Informationsmaterial

Här kan du ta del av det informationsmaterial som Stockholms Hamnar producerar.

Stockholms Hamnar har upphovsrätten till allt material, om inte annat avtalats. Allt material kan dock användas för privat bruk, till exempel om du vill skriva ut ett foto eller kopiera en text för eget bruk.

Kajstrategi för Stockholms stad 2022

En kajstrategi har utvecklats av Stockholms Hamnar och trafikkontoret i samarbete med flera av stadens förvaltningar och bolag. Strategin handlar om hur staden bättre kan tillvarata den potential som kajerna erbjuder samt hur kajerna kan skapa mervärde till invånare och besökare.
Ladda ner (pdf)

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Samproducerad årsredovisning och hållbarhetsredovisning.
Ladda ner (pdf)

Stockholms Hamnars regionalekonomiska betydelse

En analys av sjöfartsnäringens och hamnverksamhetens betydelse för Stockholm.
Ladda ner (pdf)

De internationella kryssningspassagerarnas betydelse för Stockholmsregionen 2018

En oberoende undersökning visar att kryssningsindustrin ger ett stort bidrag till Stockholmsregionen med en total ekonomisk effekt på nästan 2 miljarder kronor och 1100 arbetstillfällen.
Ladda ner svenskspråkig rapport (pdf)
Ladda ner engelskspråkig rapport (pdf) 

Bli proffs i kanalen

Här hittar du allt du behöver veta om Stockholms slussar och öppningsbara broar. Ger dig tips om hur du blir ett proffs på att slussa.
Ladda ner (pdf)

Att bygga en hamn - Värtahamnen

Boken om Värtahamnen beskriver det första av Stockholms Hamnars tre stora utvecklingsprojekt som under början av 2000-talet utvecklade hamninfrastrukturen i Stockholmsregionen.
Ladda ner (pdf)

Att bygga en hamn - Kapellskärs hamn

Boken om Kapellskärs hamn beskriver det andra av Stockholms Hamnars tre stora utvecklingsprojekt som under början av 2000-talet utvecklade hamninfrastrukturen i Stockholmsregionen.
Ladda ner (pdf)

Att bygga en hamn - Stockholm Norvik Hamn

Boken om Stockholm Norvik Hamn beskriver det tredje av Stockholms Hamnars tre stora utvecklingsprojekt som under början av 2000-talet utvecklade hamninfrastrukturen i Stockholmsregionen.
Ladda ner svensk version (pdf)
Ladda ner engelsk version (pdf)