Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholm leder Europas klimatomställning

Flygbild över Stockholm med Stadsgården i fonden

Stockholm ska vara världsledande i att minska utsläppen. Nu har Stockholm, som första stad i EU, fått sin klimatplan godkänd av EU-kommissionen. Stockholms Hamnar är ett av bolagen som skrivit under ett klimatkontrakt.

Senast år 2030 ska Stockholm vara klimatpositiv. Nu har Stockholm, som en av tio städer i Europa, granskats av EU-kommissionen och fått sin klimatplan godkänd genom en så kallad Mission Label. Stockholm är därmed först i EU att få detta godkännande.

Klimatkontraktet har arbetats fram och signerats av Stockholms stad i samarbete med elva av stadens bolag samt Region Stockholm, Stockholms universitet, Kungliga tekniska högskolan och Karolinska institutet.

– Det här är ett styrkebesked för Stockholm som stad, ett viktigt åtagande för vår verksamhet och för omställningen till en grön sjöfart. Tillsammans med flera andra aktörer tar vi nu viktiga steg för ett klimatpositivt Stockholm 2030, säger Jens Holm, styrelseordförande Stockholms Hamn.

För att nå ett klimatpositivt Stockholm till 2030 arbetar Stockholms Hamnar aktivt, långsiktigt och strategiskt för en hållbar hamnverksamhet och sjöfart.

Stockholms Hamnars klimatmål:

  • Minskade utsläpp av växthusgaser från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden.
  • Inga utsläpp av fossil koldioxid från Stockholms Hamnars truckverksamhet år 2025.
  • Stockholms Hamnars verksamhet som helhet är fossilfri senast år 2030.

Stockholms Hamnar möjliggör en hållbar sjöfart genom strategisk utbyggnad av elanslutning, miljödifferentierade hamnavgifter och en tät och nära dialog med relevanta intressenter angående alternativa bränslen och ny miljöteknik.

För att minska den egna miljöpåverkan har bland annat ett energisparprogram tagits fram och tydliga mål för användande av förnybara bränslen.

Läs mer om klimatkontraktet på EU:s webbplats (extern länk) 

Läs mer om Stockholms Hamnars miljöarbete