Om Nynäshamns hamn

Flygbild över Nynäshamns hamn.

Drygt femtio kilometer söder om Stockholm ligger Stockholms Hamnars sydligaste hamn – Nynäshamns hamn. Härifrån går fartyg som transporterar både passagerare och gods.

Om Nynäshamns hamn

Nynäshamns hamn är en modern passagerar- och roro-hamn. Nynäshamn trafikeras av Destination Gotlands färjor till Visby. Härifrån går också trafik till Gdansk, Ventspils och Rostock.

Nynäshamns hamn tar även mot större internationella kryssningsfartyg som inte har möjlighet, eller behöver, ta sig in genom Stockholms skärgård.

Läs om Nynäshamns hamns historia (extern länk)

GPS-position: N 58 54'  E 17 57'

Kajfakta

Läge 1: Trafik till Gotland, längd 200 meter, djup 8 meter

Läge 2: Trafik till Polen, längd 170 meter, djup 7 meter

Läge 3: Längd 200 meter, djup 9 meter

Driftföreskrifter

Här hittar du Stockholms Hamnars driftföreskrifter

Bogserbåt

Är du i behov av bogserbåt inom hamnområdet?
Kontakta Marin & Haverikonsult (extern länk)

Följ kryssningstrafiken med appen Cruise Stockholm

Med gratisappen Cruise Stockholm kan du enkelt se vilka kryssningsfartyg som väntas till Nynäshamn och Stockholm.