Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Hamn- och skärgårdstrafik

Skärgårdsfartyg på Stockholms vatten.

Stockholms Hamnar förvaltar flertalet av Stockholms innerstadskajer. Därifrån har den största delen av den kommersiella hamn- och skärgårdstrafiken sin utgångspunkt.

Stockholms Hamnar disponerar och hyr ut kajplatser, och underhåller och arbetar kontinuerligt med att förbättra infrastrukturen längs kajerna för sjötrafikens behov. På kajerna finns service som el, färskvatten och avfallshantering.

Fyra miljoner passagerare tar varje år vattenvägen till och från de centrala delarna av staden. Av dessa reser 1,7 miljoner med skärgårdstrafiken ut till öarna i Mälaren och skärgården. 2,3 miljoner väljer att ta den sjöburna stadstrafiken till bland annat Djurgården och Fjäderholmarna.

Med skärgårdstrafikens fartyg transporteras även 8 000 ton gods varje år.

Det vattenburna trafikslaget är ett miljövänligare transportsätt som både sänker belastningen på vägarna och utnyttjar de redan befintliga vattenvägarnas potential.

Vill du hyra kajplats för kommersiell verksamhet?