Vårt erbjudande

Stockholms Hamnar värnar om att ha en öppen atmosfär. Man ska trivas på jobbet! Många anställda har ett stort engagemang i sitt arbete och för verksamheten.

Stockholms Hamnar värnar om att ha en öppen atmosfär och vi är stolta över vår goda laganda. Våra anställda har ett stort engagemang i sitt arbete och för verksamheten. Bra personalförmåner, satsningar på hälsofrämjande åtgärder och en positiv inställning till kompetensutveckling är viktiga områden som vi tror bidrar till att våra anställda mår bra och trivs.

Vi vill ha engagerade medarbetare som presterar och utvecklas i takt med företaget. Du som arbetar hos oss uppmuntras bidra till ett lärande i vardagen, att delta i utbildningar och i olika utvecklingsprogram. För att matcha kompetensbehoven genomförs regelbundna medarbetarsamtal där individuella utvecklingsplaner upprättas.

Vi vill att du ska må bra! Därför erbjuder vi också:

  • Egen motionshall och gym
  • Fredagsträning
  • Aktiv idrotts- och kulturförening
  • Hälsobidrag
  • Rabatter genom Benify
  • Hälsoundersökning
  • Rikskortet
  • Flextidsavtal

Vårt huvudkontor finns i moderna lokaler i Frihamnen.

Sjöfart och hamnverksamhet är av tradition en mansdominerad bransch. Vi tror att mångfald och jämställdhet skapar en klokare och bättre verksamhet och därmed ett företag med konkurrensfördelar. Därför arbetar företaget målmedvetet med att öppna upp för att unga, äldre, utomlands födda, kvinnor och män ska få likvärdiga möjligheter på arbetsplatsen.

Bakgrundskontroll genomförs före anställning. Stockholms Hamnar arbetar för en alkohol- och drogfri arbetsmiljö. Därför kan slumpmässiga drogtester förekomma under anställningen.