Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Sortering av matavfall i Frihamnen

Hyresgäster i Frihamnen kan sortera ut sitt matavfall. Det finns ett antal kärl för matavfall och hyresgäster som vill börja sortera får de första 50 avfallspåsarna gratis.

Sortering av matavfall

Placeringen av kärlen finns på kartan nedan. Stockholms Hamnar bekostar tömningen. Alla hyresgäster i Frihamnen som vill börja sortera sitt matavfall får 50 påsar gratis samt ett infoblad med sorteringsanvisningar.

Hur sorterar man?

Matrester, fruktskal, kaffesump och tepåsar är exempel på matavfall. På Stockholms stads webbplats finns bra information om vad som är matavfall och vad som inte får slängas i kärlen, Stockholms stads information om matavfall (extern länk).

Hur slänger man sitt matavfall?

Matavfall ska slängas av hyresgästen i särskilda papperspåsar avsedda för matavfall. Påsarna får slängas i de kärl som ställts upp. Det är mycket viktigt att endast matavfall i papperspåsar slängs i kärlen. Ser Stockholms stad att det ligger annat i kärlen töms de inte.

För ett litet kontor rekommenderas 9-literspåsar, medan ett större kontor kan behöva säckar på 22 eller 45 liter. Påsar och påshållare för matavfall kan köpas på många ställen till exempel Sansac (extern länk) och Svenco (extern länk).

Här kan du lämna ditt matavfall

Karta över ställen i Frihamnen där du kan lämna matavfall

1. Södra Hamnvägen 10, till vänster om rampen
2. Frihamnsgatan 27
3. Frihamnsgatan 30, i soprummet
4. Palermogatan 23, vid gaveln
5. Södra Hamnvägen 6
6. Frihamnsgatan 56, i soprummet
7. Södra Hamnvägen 7, runt hörnet vid gaveln

Felanmälan

Om något kärl blir överfullt eller om det är något annat problem gör du en felanmälan på vanligt sätt.

För intresseanmälan och mer information

Kontakta Charlotta Solerud, gärna via e-post charlotta.solerud@stockholmshamnar.se alternativt på telefon 08-670 27 07.

(Hyresgäster utanför Frihamnen kan självklart också sortera sitt matavfall, men eftersom avfallshanteringen då inte går via oss får de teckna eget avtal med Stockholm Vatten och Avfall AB.)

Utsortering av avfall är en del av Stockholms Hamnars hållbarhetsarbete. Av matavfallet produceras biogas, ett förnybart bränsle som ersätter fossila bränslen, samt biogödsel, som ersätter konstgödsel.