Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Fyrar

Stockholms Hamnar äger och förvaltar fyra fyrar - Blockhusudden, Kungshamn, Libertus och Brunnsviksholmen.

Fyren på Blockhusudden

Fyren på Blockhusudden

Blockhusuddens fyr blev 1912 först i världen att förses med solventil som stryper gastillförseln under dagtid för att vid mörker återigen släppa på gasen till fyrlyktan. 1995 elektrifierades fyren och gasutrustningen monterades bort.

Internationellt fyrnummer: C6556
Fyrkaraktär: Fl(2) WRG 6s. Betyder att den ger ifrån sig två blink var sjätte sekund.
Byggår: 1905
Lyshöjd: 5,6 meter ö.h.

Fyren Kungshamn

Fyren Kungshamn

Där Halvkakssundet mellan Lidingö och Värmdö delar sig mot Lilla Värtan och Stockholms ström har fyren Kungshamn en central roll i vägledningen av fartygen i Stockholms hamn.

1905 anlades fyrplatsen och från början eldades fyrlyktan med fotogen. Senare ersattes fotogenlyktan med AGA-ljus och gasdrift för att slutligen konverteras till eldrift.

Position: Lat. N 59 20,1. Long. E 18 12,6.
Karaktär: Fl WRG 3s. Betyder att den ger ifrån sig ett blink var tredje sekund.
Byggår: 1905
Lyshöjd: 6,9 meter ö.h.

Fyren Libertus

Fyren Libertus

Libertus är och en kulturminnesmärkt AGA-fyr på ön Libertas i ögruppen Fjäderholmarna söder om Lidingö. Ön Libertas kallas också för Gröne Jägaren och namnen har troligen sin förklaring i att skepp med dessa namn grundstött i närheten.

Fyren Libertus tändes den 6 juli 1931 sedan Kungliga Lotsstyrelsen gett Stockholms hamnstyrelse rätt att sätta upp två AGA-fyrar i stadens hamninlopp. Den är en av landets sista gasfyrar där Gustaf Daléns klippljusapparat finns bevarad som ett kulturminne. Klippljusapparaten uppfanns av Gustaf Dalén och gjorde att fyrarna kunde urskiljas från varandra genom olika intervall mellan blinkningarna. Tack vare den minskade också gasåtgången. 

Fyren och dess gasdrivna fasta utrustning har ett stort kulturhistoriskt värde och är av teknikhistoriskt intresse. Sedan 1995 är den förklarad som byggnadsminne. Sedan 2010 är gaslyktan kompletterad med en ledlampa som drivs av solceller.

Internationellt fyrnummer: C 6550
Fyrkaraktär: Fl(3) WRG 9s
Lyshöjd: 6 meter ö.h.
Byggår: 1931

Fyren Brunnsviksholmen

Fyren Brunnsviksholmen

Fyren Brunnsviksholmen står på ön med samma namn utanför Nynäshamn. Den byggdes 1920 och utrustades med elektriskt ljus 1976.

Karaktär: FI(2) WRG 6s. Betyder att den ger ifrån sig två blink var sjätte sekund.
Byggår: 1920
Lyshöjd: 8 meter ö.h.