Röster från omvärlden

Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar. Det är en verksamhet med många samarbetspartner och intressenter. Här har vi samlat några röster.

Stockholms Hamnars verksamhet genererar 24 000 arbetstillfällen, ger 29,5 miljarder kronor i BRP och 2,9 miljarder kronor i kommunala skatteintäkter. Rapporten "Stockholms Hamnars regionalekonomiska betydelse" finns att ladda ner här.
 

 

Röster om sjöfartsstockholm: