Röster från omvärlden

Stockholms Hamnars verksamhet genererar 24 000 arbetstillfällen, ger 29,5 miljarder kronor i BRP och 2,9 miljarder kronor i kommunala skatteintäkter.

Hör vad Klas Eklund, Senior Economist, Lottie Knutsson rese-influencer och Lars Green, med lång internationell erfarenhet inom shipping, säger om sjöfartens betydelse för Stockholm:

Rapporten "Stockholms Hamnars regionalekonomiska betydelse" finns att ladda ner här.

Andra röster om sjöfartsstockholm: