Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Anpassa lokal

Interiör från Magasin 3 i Frihamnen.

Vill du förändra din lokal på något sätt? Vi hjälper gärna till – vare sig det gäller projektering, projektledning eller utförande. Som fastighetsägare är det viktigt att vi är involverade från början till slut oavsett om det är ni eller vi som utför.

Stockholms Hamnar har ramavtal med entreprenörer, konsulter och arkitekter inom de flesta teknikområden som kan hjälpa till med att ta fram en skiss för framtida projektering/utförande.

Det första steget till en förändring i era lokaler är att fylla i blanketten för hyresgästanpassning som sedan skickas till en förvaltare. Observera att Byggvarubedömningen (BVB) ska användas i alla ombyggnationer. Läs mer nedan under Medvetna val av material. 

Manual hittar du på Byggvarubedömningens webbplats (extern länk)

Medvetna val av material

Stockholms Hamnar använder BVB vid i princip alla ombyggnationer. BVB är ett verktyg som används för att kunna göra medvetna och bra materialval ur miljö- och hälsosynpunkt. Stockholms Hamnar ställer samma krav då hyresgäster bygger om i egen regi. Mer information om vad det här innebär finns i dokument ovan - Krav BVB vid ombyggnation i hyresgästs regi.

Läs mer om medvetna val av material