Hamndelar & kajer

Karta över hamndelar och kajer i Stockholm som Stockholms Hamnar förvaltar

Stockholms Hamn består av ett flertal hamndelar, varav Värtahamnen, Frihamnen och Loudden samt Stadsgården och Skeppsbron är de mest framträdande ur kommersiell synvinkel.

Större karta (pdf)

Karta över kryssningslägen (pdf)

Se även dynamisk hamnkarta

De centrala kajerna vid Strömmen och Nybroviken erbjuder kajlägen för den lokala passagerartrafiken.

Värtahamnen, Frihamnen och Stadsgården har en omfattande färjetrafik för gods och passagerare till och från Finland och Baltikum. Stadsgården och Masthamnen har omfattande färjetrafik till Finland och reguljära kryssningar till Åland.

Sommartid är Stadsgården, Skeppsbron och Frihamnen uppskattade hamnar för de internationella kryssningsfartygen. Loudden och Norra Värtahamnen är viktiga anläggningar för Stockholms försörjning av oljeprodukter och kol.

I Frihamnen finns en av ostkustens viktiga containerterminaler. Inom Stockholms hamnområde finns även anläggningar för lossning av sand, cement och bränslepellets.