Hamndelar & kajer

Karta över hamndelar och kajer i Stockholm som Stockholms Hamnar förvaltar

Stockholms hamn består av ett flertal hamndelar. Värtahamnen, Frihamnen, Stadsgården och Skeppsbron är de mest framträdande ur kommersiell synvinkel.

Större karta (pdf)

Karta över kryssningslägen (pdf)

De centrala kajerna vid Strömkajen och Nybrokajen erbjuder kajlägen för den lokala passagerartrafiken, skärgårdstrafiken.

Värtahamnen och Stadsgården har en omfattande färjetrafik för gods och passagerare till och från Finland och Baltikum. Från Stadsgården går också reguljära kryssningar till Åland.

De internationella kryssningsfartygen lägger under sommarhalvåret till i Frihamnen samt vid Stadsgården och Skeppsbron.

Energihamnen i Norra Värtahamnen är en viktig anläggning för Stockholms försörjning av oljeprodukter och kol.

I Frihamnen finns en av ostkustens viktiga containerterminaler. Inom Stockholms hamnområde finns även anläggningar för lossning av sand, cement och bränslepellets.