Dyktillstånd

Generellt är det förbjudet att dyka i Stockholms vattenområden, men på ett fåtal platser kan du ansöka om tillstånd för att dyka. Här kan du läsa mer om vart du kan dyka i Stockholm, hur du ansöker och vilka villkor som ställs.

Ansök om tillfälligt dyktillstånd här

På dessa platser kan du ansöka om tillstånd för att dyka:

 • Fredhällsvraket "Falken"
 • Södermälarstrandsvraket "Bordellen"

Det här gäller

Stockholms Hamnar är ansvariga för att samordna aktiviteter som sker inom hamnområdet och för att vi ska hinna hantera din ansökan måste du lämna in den minst två arbetsdagar innan dykningen är planerad. För att få ett tillstånd måste du/ni kunna uppfylla vissa krav:

 • Att dykledaren ansvarar för att erforderliga säkerhetsåtgärder är vidtagna innan dykningen inleds.
 • Att dykledaren ansvarar för alla eventuella skador på person och egendom som kan komma att uppstå på grund av att dykningen genomförs.
 • Vid dykningen påträffade objekt handhas i enlighet med författningen om fornfynd.
 • Att dykarna vid dykningen på "Falken" inte – som tidigare – simmande förflyttar sig mellan land och dykobjekt utan använder sig av en båt eller flotte – från vilken man dyker – förankrad vid dykobjektet.
 • Stockholms Hamn AB inte påföres några kostnader till följd av det meddelade dykningstillståndet.

Observera även att enligt Sjöfartsverkets regler så ska den internationella signalflaggan A användas som skärm när dykare är nere i vattnet. Om det är mörkt ute ska flaggan var belyst.

För dykning på andra områden i Stockholm

Om du vill dyka någon annanstans än på de områden som nämns ovan behöver du lämna in en separat ansökan med ytterligare information. Ansökan måste innehålla information om nedanstående punkter för att Stockholms Hamnar ska kunna hantera och ta ställning till ansökan.

 • Dykets syfte
 • Ansvarigt företag
 • Dykledarens namn och mobiltelefonnummer ’
 • Plats för dyket
 • Tid för dyket
 • Antal dykare

Denna ansökan skickas, e-postas eller faxas direkt till Stockholms Hamnar senast två arbetsdagar före det planerade dyket.

Stockholms Hamn AB, Bevaknings- och trafikcentralen, Box 27314, 102 54 Stockholm, Fax 08-670 26 01, btc@stockholmshamnar.se