Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nybrokajen

Flygbild över Nybrokajen

Läs om Nybrokajens historia (extern länk)

Kajfakta

1-3: Längd 140 meter, kajdjup 2,9-4,4 meter.
Kajplats 3 är även snötipp.

4-6: Längd 137 meter, kajdjup 5,4 meter.
Se detaljerad karta över Nybrokajen 5 (pdf)

7-12: Längd 270 meter, kajdjup 2,9-3,6 meter.

OBS! Kajdjup anges med referensnivå RH2000/Baltic Sea Chart Datum 2000.
Se även §8 i Hamnordningen.