Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

2022

 • Fartyg med husmoduler som nyss anlänt till Frihamnen

  Fler laster tar den smarta sjövägen direkt till Stockholm

  De närmaste dagarna tar Stockholms Hamnar emot ett flertal stora projektlaster, bland annat husmoduler, bilar och byggmaterial, som alla ska till Stockholmsregionen. Att transportera gods sjövägen direkt till slutdestinationen ger stora vinster i hållbarhet, effektivitet och kostnader.

  Publicerad:

 • Seminariedeltagare på svenska ambassaden i Helsingfors

  Satsningen på Finlandsresenärerna fortsätter

  Stockholms Hamnar satsar stort på att öka antalet färjepassagerare till Stockholm. Som ett led i det arbetet arrangerade Visit Stockholm tillsammans med Stockholms Hamnar ett evenemang på svenska ambassaden i Helsingfors den 8 december.

  Publicerad:

 • Arkitektskiss av det nya slusskontoret

  Nytt slusskontor snart på plats

  Nu bygger Stockholms Hamnar ett helt nytt modernt slusskontor vid Victoriaslussen. Det blir en arbetsplats som ligger precis vid slusskanalen, under Slussbron (guldbron), och uppfyller dagens alla krav på arbetsmiljö.

  Publicerad:

 • Stockholm Norvik Hamn med ett tågset i förgrunden

  Ny tågpendel Stockholm Norvik Hamn - Eskilstuna Kombiterminal

  I januari startar en ny tåglinje med fem avgångar i veckan mellan Stockholm Norvik Hamn och Eskilstuna Kombiterminal. Linjen ansluter Stockholm Norvik till ett större järnvägsnät med möjlighet att erbjuda kunder mer hållbara och kostnadseffektiva transportlösningar.

  Publicerad:

 • Magdalena Bosson

  Magdalena Bosson ny vd i Stockholms Hamn

  Den första januari tillträder Magdalena Bosson som vd för Stockholms Hamn. Med lång och gedigen erfarenhet inom Stockholms stad tar hon över rodret och fortsätter utvecklingen av Stockholms Hamnar.

  Publicerad:

 • Visionsbild över utomhusbio under bro

  Stockholms stad bjuder in ungdomar i utvecklingen av stadens offentliga rum

  Stockholms offentliga rum i form av gator, torg, kajer, parker och grönstråk är platser som har stor betydelse både för stockholmare och besökare. För sjunde året i rad deltar den här hösten gymnasieungdomar i utvecklingen av dessa.

  Publicerad:

 • Fartyget Ambiance tas emot av bogserfartyg med festlig vattenkanon

  Stockholms Hamnar dubblar antal kryssningsanlöp och passagerare

  Stockholm står sig stark som kryssningsdestination trots en turbulent omvärld. Stockholms Hamnar avslutar kryssningssäsongen med 205 kryssningsanlöp och dubbelt så många passagerare jämfört med föregående år.

  Publicerad:

 • Roro-traktor som drivs av vätgas

  Stockholms Hamnar, Volvo Penta och CMB.TECH i samarbete om vätgasdrivna roro-traktorer

  Stockholms Hamnar, Volvo Penta och CMB.TECH samarbetar för att tillsammans utveckla och driftsätta roro-traktorer (roll on, roll off) som drivs med en hybridteknik baserad på vätgas och diesel. Detta för att nå Stockholms Hamnars mål om en fossilfri verksamhet.

  Publicerad:

 • Pråm med last som bogseras i Hammarbykanalen

  Ny elinfrastruktur kom sjövägen

  Fredag 14 oktober kom en last med Stockholms nya elinfrastruktur med pråm till Södra Hammarbyhamnen. Det här var den första av flera laster som kommer sjövägen under hösten och vintern.

  Publicerad:

 • Besökare i varselvästar framför grensletruckar i Stockholm Norvik Hamn

  Handeln Sverige-Finland i fokus

  I mitten av oktober hade Stockholm Hamnar besök från Finland i form av en delegation från Finnhub. Finnhub är samling finska företag inom logistikbranschen - hamnar, rederier, speditörer etc.

  Publicerad:

 • Del av omslaget till den nya kajstrategin, som visar gående människor på kajen vid Operan

  Kajstrategin - nu som film

  I början av juni 2022 antog Stockholms kommunfullmäktige en ny kajstrategi för Stockholms vackra och populära innerstadskajer. Nu finns även en film som illustrerar strategin.

  Publicerad:

 • Stockholms Hamnars vd Thomas Andersson på kajkanten

  Stort kliv för en mer hållbar hamn

  Stockholms Hamnar arbetar för att bli en av världens mest hållbara hamnar. En av de största miljösatsningarna i närtid är elanslutningsanläggningar för kryssningstrafiken. Dessa tas i drift 2023 och 2024 och blir de första i Sverige och en av få i Europa.

  Publicerad:

 • Fyra män knyter ett symboliskt blågult band

  Fontana Food väljer Stockholm Norvik Hamn

  Livsmedelsföretaget Fontana Food etablerar sig i lokaler i Stockholm Norvik Hamn och förkortar därmed logistikkedjan från produktion till kund. Det leder till mer hållbara och kostnadseffektiva transporter och Stockholm Norvik Hamn stärker sin roll som ett viktigt logistiknav i Mälardalen.

  Publicerad:

 • Flygbild över Stockholm Norvik Hamn där Stena Lines fartyg precis lägger ut

  Stockholms Hamnar tar ännu ett steg i satsningen på vätgas

  Stockholms Hamnar satsar på vätgas och startar en upphandling av tankstation till Stockholm Norvik Hamn. Vätgasdrift är en del i att uppnå miljömålet om en fossilfri truckverksamhet 2025.

  Publicerad:

 • H.K.H Kronprinsessan Victoria namnger Victoriaslussen Foto: Alex Ljungdahl

  Victoriaslussen har fått sitt namn

  Den första avbördningskanalen mellan Mälaren och Saltsjön är nu i bruk. Den 31 augusti fick den nya vattenanläggningen sitt namn, i H.K.H Kronprinsessans närvaro.

  Publicerad:

 • Thomas Andersson och Joakim Larsson tar ett gemensamt "spadtag" på scen

  Stockholms Hamnar tar spadtag för Sveriges första elanslutning för kryssningsfartyg

  Stockholms Hamnar satsar på miljön och bygger anläggningar för elanslutning av kryssningsfartyg vid Stadsgården. Det är en miljösatsning som leder till betydligt lägre utsläpp av luftföroreningar i Stockholm och runt Östersjön.

  Publicerad:

 • Den nya överrampen i Stockholm Norvik Hamn

  Utökad service med ny rejäl överramp i Stockholm Norvik Hamn

  Roro-trafiken via Sveriges nya storhamn Stockholm Norvik ökar stadigt. Nu utrustas hamnen med en ny överramp som förbättrar lastnings- och lossningskapaciteten avsevärt i roro-terminalen.

  Publicerad:

 • Johan Wallén och Benjamin Weinacht skakar hand

  Startskott för storsatsning på vätgas i Stockholm Norvik Hamn

  Stockholms Hamnar och CMB.TECH startar ett strategiskt samarbete för en stor vätgassatsning i Stockholm Norvik Hamn. Investeringarna i vätgas omfattar driften i hamnen och är ett led i att öka servicen till rederier och åkerier samt andra kunder och samarbetspartner. Målet är att Stockholm Norvik Hamn ska bli Sveriges mest klimatsmarta och hållbara hamn.

  Publicerad:

 • Caroline Strand, Stefan Scheja och Johanna Bruce håller upp varsin del av invigningsbandet i luften

  Stockholms Hamnar inviger nytt kajläge i Frihamnen

  Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar och Stockholm står sig stark som kryssningsdestination. Nu utökas möjligheterna för kryssningsfartyg att besöka Stockholm när ett helt nytt kajläge invigs i Frihamnen.

  Publicerad:

 • Del av omslaget till den nya kajstrategin, som visar gående människor på kajen vid Operan

  Ny strategi för stadens kajer på plats

  Den 13 juni 2022 antog Stockholms kommunfullmäktige en ny kajstrategi för Stockholms vackra och populära innerstadskajer. Syftet med strategin är att förbättra stadslivet vid kajerna samtidigt som goda förutsättningar ges till utvecklingen av Stockholm som en attraktiv sjöfartsstad.

  Publicerad: