Gods- & passagerartrafik från Stockholms hamn till utlandet

Karta över gods- och passagerartrafik till och från utlandet

För information om kostnader, tider och bokningar, kontakta respektive rederi. Om du klickar på rederiets namn öppnas ett nytt fönster med företagets webbplats.

Helsingfors via Åland, Finland

Tallink Silja - Gods- och bilburen passagerartrafik dagligen från Värtahamnen
Viking Line - Gods- och passagerartrafik 2 ggr/dag från Stadsgården

Åbo via Mariehamn, Finland

Tallink Silja - Gods- och bilburen passagerartrafik 2 ggr/dag från Värtahamnen
Viking Line - God- och passagerartrafik 2 ggr/dag från Stadsgården

Sankt Petersburg, Helsingfors och Tallinn

Moby Line SPL - Gods- och bilburen passagerartrafik 1 ggr/vecka från Frihamnen

Riga, Lettland

Tallink Silja - Gods- och bilburen passagerartrafik dagligen från Värtahamnen

Tallinn, Estland

Tallink Silja - Gods- och bilburen passagerartrafik dagligen från Värtahamnen

Kryssning

Birka Cruises - Kryssningar dagligen dagligen från Stadsgården
Viking Line - Cinderellakryssningar dagligen från Stadsgården

Internationella kryssningar

Läs mer om den internationella kryssningstrafiken till Stockholm

Containertrafik

Containerterminalen Frihamnen anlöps av flera feederfartyg i veckan med förbindelser till bland annat Antwerpen, Hamburg och Bremenhaven.

Vilka fartyg ligger inne och väntas komma in?

För aktuell trafikinformation, se Fartygsanlöp.