Gods- & passagerartrafik från Stockholms hamn till utlandet

För information om kostnader, tider och bokningar, kontakta respektive rederi.

Helsingfors via Åland, Finland

Tallink Silja - Gods- och bilburen passagerartrafik dagligen från Värtahamnen
Viking Line - Gods- och passagerartrafik 2 ggr/dag från Stadsgården

Åbo via Mariehamn, Finland

Tallink Silja - Gods- och bilburen passagerartrafik 2 ggr/dag från Värtahamnen
Viking Line - God- och passagerartrafik 2 ggr/dag från Stadsgården

Sankt Petersburg, Helsingfors och Tallinn

Moby Line SPL - Gods- och bilburen passagerartrafik 1 ggr/vecka från Frihamnen

Tallinn, Estland

Tallink Silja - Gods- och bilburen passagerartrafik dagligen från Värtahamnen

Kryssning

Viking Line - Cinderellakryssningar dagligen från Stadsgården

Internationella kryssningar

Läs mer om den internationella kryssningstrafiken till Stockholm

Vilka fartyg ligger inne och väntas komma in?

För aktuell trafikinformation, se Fartygsanlöp.