Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Kontakt och medarbetare

Osäker på vart du ska vända dig?

Stockholms Hamnars växelnummer 08-670 26 00

info@stockholmshamnar.se

Frågor om kajer, broar, slussar, fartygsanlöp?

Bevaknings- och trafikledningscentral, BTC 08-670 28 10

btc@stockholmshamnar.se

Medarbetare

Sök medarbetare