Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Bulk

Stockholms Hamnar erbjuder ändamålsenliga kajer och farleder för att säkerställa regionens försörjning av bulkprodukter för uppvärmning och drift av motorfordon samt för byggnadsindustrins behov av insatsvaror.

Energiråvaror hanteras vid anläggningar i Värtan, Södra Hammarby och Hässelby Värmeverk. Anläggningen i Hässelby ligger vid en enklav till Stockholms hamnområde och verksamheten sköts av Stockholm Exergi.