Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Färre fartyg via Stockholms Hamnar men fler passagerare ombord

Interiörbild av Värtaterminalen full av passagerare

Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar. Under 2023 passerade färre fartyg genom Stockholms Hamnars hamnar men däremot ökade beläggningen av passagerare ombord.

Läget i Sveriges hamnar avspeglar i hög grad landets och byggindustrins välmående. Stockholmsregionen, som utgör Sveriges främsta importmarknad och konsumtionsområde, har påverkats av den rådande lågkonjunkturen.

Godsvolymerna genom Stockholms Hamnars hamnar förblev stabila under pandemin, men har minskat sedan 2022 till följd av den avtagande konjunkturen och minskade efterfrågan på importvaror. Det här gäller speciellt byggsektorn, eftersom en betydande del av importen från Baltikum och Polen består av byggmaterial. Den totala godsmängden i Stockholms Hamnar landade på 7,4 miljoner ton 2023 jämfört med 8,8 miljoner ton under 2022.

Färjepassagerarnas intresse för resor över Östersjön har tagit fart igen. Beläggningen ombord på fartygen har ökat under 2023 medan antalet fartyg i drift har varit färre vilket gör att det totala antalet passagerare minskar under 2023. Viking Line slutade att trafikera Kapellskärs hamn i början av året och Tallink Silja har ett fartyg mindre i trafik från Stockholm. Det totala antalet färjepassagerare landade på 6,9 miljoner under 2023 jämfört med 7,4 miljoner året innan.

– Vår största roro-kund fortsätter att expandera och satsa på Kapellskärs hamn och Östersjön, vilket är väldigt positivt. Två nya fartyg på sträckan Kapellskär – Nådendal innebär en betydande kapacitetsökning, både vad gäller passagerare och längdmeter gods, säger Magdalena Bosson, vd Stockholms Hamn.

Det var i september 2023 som Stockholms Hamnar välkomnande det första av Finnlines två helt nya fartyg på sträckan Kapellskär-Nådendal. Det andra fartyget sätts i trafik i februari 2024 och ger en betydande kapacitetsökning. Även det nystartade bolaget Gotland Alandia Cruises sätter fartyget Birka Gotland i trafik under 2024 och erbjuder då kryssningar från Stockholm till flera olika destinationer i Östersjön.

Stockholm behåller sin starka position som internationell kryssningsdestination och trots färre kryssningsanlöp under 2023 ökade antalet kryssningspassagerare. Hamnarna i Stockholm och Nynäshamn välkomnade totalt 128 kryssningsfartyg, med 256 000 passagerare ombord – en ökning med 9 000. Nästan samtliga fartyg hade full beläggning under året, i kontrast till 2022. Med dessa 128 kryssningsanlöp bibehåller Stockholms Hamnar sin status som den främsta kryssningsdestinationen i Östersjön och fortsätter att vara en väsentlig del av Stockholms blomstrande besöksnäring.

Pressbilder

Bild 1 (extern länk)
Bild 2 (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se