Organisation

Stockholms Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Bolagets styrelse är politiskt tillsatt.

Styrelsehandlingarna för Stockholms Hamn AB finns tillgängliga på Stockholms stads webbplats (extern länk). Där ligger material från samtliga bolag, fack- och stadsdelsnämnder i en gemensam sökbar databas.

Koncernledning

Verkställande direktör: Johan Castwall
Marknadschef & vice vd: Henrik Widerståhl
Kommunikationschef: Camilla Strümpel
Hamn- och trafikchef: Anders Nordlund
Infrastrukturchef: Per Ling-Vannerus
Fastighetschef: Karin Brofelth
Affärstödschef: Mats Lundin
Bolagsjurist: Gun Rudeberg

Vill du kontakta någon i ledningen?

Organisationsschema för Stockholms Hamnar

Styrelse

Stockholms Hamn AB

Ordförande

Stefan Hansson (S)

Vice ordförande

Jonas Nilsson (M)

Ledamöter

Anders Djerf (V)
Lars Jilmstad (M)
Ida Karlbom (M)
Anton Lindkvist (MP)
Sebastian Panzar (S)
Ulla Sjöbergh (S)
Ann-Katrin Åslund (L)

Suppleanter

Hans Andersson (MP)
Anna Cederschiöld (M)
Christina Linderholm (C)
Vakant (V)
Göran Oljeqvist (KD)
Celeste Perez Montano (MP)
Pontus Piazzolla (S)
Ulla Richter (S)
Olof Wallentin (L)

Kapellskärs Hamn AB

Ordförande

Stefan Hansson (S)

Vice ordförande

Ulrika Falk (S)

Ledamöter

Anders Djerf (V)
Kjell Jansson (M)
Anton Lindkvist (MP)
Jonas Nilsson (M)
Ann-Katrin Åslund (L)

Suppleanter

Lars Jilmstad (M)
Ann Lewerentz (M)
Christina Linderholm (C)
Anders Olander (C)
Pontus Piazzolla (S)
Ulla Richter (S)
Ulla Sjöbergh (S)

Nynäshamns Mark AB

Ordförande

Stefan Hansson (S)

Vice ordförande

Patrik Isestad (S)

Ledamöter

Harry Bouveng (M)
Jonas Nilsson (M)

Suppleanter

Daniel Adborn (L)
Ida Karlbom (M)
Celeste Perez Montano (MP)
Bodil Toll (M)