Organisation

Stockholms Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Bolagets styrelse är politiskt tillsatt.

Styrelsehandlingarna för Stockholms Hamn AB finns tillgängliga på Stockholms stads webbplats (extern länk). Där ligger material från samtliga bolag, fack- och stadsdelsnämnder i en gemensam sökbar databas.

Koncernledning

Verkställande direktör: Thomas Andersson
Kommunikationschef: Camilla Strümpel
Chef operativ verksamhet: Karl Lagerlöf
Marknads- och försäljningschef: Johan Wallén
Chef strategi och utveckling: Sverker Henriksson
Chef ekonomi och affärsstöd: Alexandra Lindström

Vill du kontakta någon i ledningen?

Styrelse Stockholms Hamn AB

Ordförande

Fredrik Lindstål (C)

Vice ordförande

Ulla Sjöbergh (S)

Ledamöter

Roma Gebreyohannes Woldeanenia (S)
Lars Jilmstad (M)
Ann Karlsson (V)
Anton Lindkvist (MP)
Jonas Nilsson (M)
Sebastian Panzar (S)
Isabel Smedberg Palmqvist (L)

Suppleanter

Robert Cloarec (S)
Malin Björk
 (C)
Lars Hultkvist (KD)
Linnéa Joandi (MP)
Herje Larsson (L)
Marianne Pettersson (M)
Pontus Piazzolla (S)
Ebba Ringborg (S)
Ronny Öberg (V)

Styrelse Kapellskärs Hamn AB

Ordförande

Fredrik Lindstål (C)

Vice ordförande

Bino Drummond (M)

Ledamöter

Ulrika Falk (S)
Ann Karlsson (V)
Jonas Nilsson (M)
Ulla Sjöbergh (S)
Isabel Smedberg Palmqvist (L)

Suppleanter

Olle Jansson (S)
Lars Jilmstad
(M)
Herje Larsson (L)
Anders Olander (C)
Sebastian Panzar (S)
Marianne Pettersson (M)
Vakant (V)

Styrelse Nynäshamns Mark AB

Ordförande

Jonas Nilsson (M)

Vice ordförande

Harry Bouveng (M)

Ledamöter

Patrik Isestad (S)
Ulla Sjöbergh (S)

Suppleanter

Daniel Adborn (L)
Fredrik Lindstål (C)
Liselott Vahermägi (S)
Ronny Öberg (V)