Organisation

Stockholms Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Bolagets styrelse är politiskt tillsatt.

Styrelsehandlingarna för Stockholms Hamn AB finns tillgängliga på Stockholms stads webbplats (extern länk). Där ligger material från samtliga bolag, fack- och stadsdelsnämnder i en gemensam sökbar databas.

Koncernledning

Verkställande direktör: Thomas Andersson
Kommunikationschef: Camilla Strümpel
Marknads- och försäljningschef: Johan Wallén
Hamn- och trafikchef: Anders Nordlund
Teknisk chef: Mattias Sandell
Fastighetschef: Karin Brofelth
Chef affärstöd: Mats Lundin

Vill du kontakta någon i ledningen?

Organisationsschema för Stockholms Hamnar

Styrelse

Stockholms Hamn AB

Ordförande

Jonas Nilsson (M)

Vice ordförande

Stefan Hansson (S)

Ledamöter

Anders Djerf (V)
Lars Jilmstad (M)
Ida Karlbom (M)
Anton Lindkvist (MP)
Sebastian Panzar (S)
Ulla Sjöbergh (S)
Ann-Katrin Åslund (L)

Suppleanter

Hans Andersson (MP)
Anna Cederschiöld (M)
Christina Linderholm (C)
Zahra Jalili (V)
Göran Oljeqvist (KD)
Celeste Perez Montano (MP)
Pontus Piazzolla (S)
Ulla Richter (S)
Olof Wallentin (L)

Kapellskärs Hamn AB

Ordförande

Jonas Nilsson (M)

Vice ordförande

Ulrika Falk (S)

Ledamöter

Anders Djerf (V)
Stefan Hansson (S)
Kjell Jansson (M)
Anton Lindkvist (MP)
Ann-Katrin Åslund (L)

Suppleanter

Lars Jilmstad (M)
Ann Lewerentz (M)
Christina Linderholm (C)
Anders Olander (C)
Pontus Piazzolla (S)
Ulla Richter (S)
Ulla Sjöbergh (S)

Nynäshamns Mark AB

Ordförande

Patrik Isestad (S)

Vice ordförande

Stefan Hansson (S)

Ledamöter

Harry Bouveng (M)
Jonas Nilsson (M)

Suppleanter

Daniel Adborn (L)
Ida Karlbom (M)
Celeste Perez Montano (MP)
Bodil Toll (M)