Organisation

Stockholms Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Bolagets styrelse är politiskt tillsatt.

Styrelsehandlingarna för Stockholms Hamn AB finns tillgängliga på Stockholms stads webbplats (extern länk). Där ligger material från samtliga bolag, fack- och stadsdelsnämnder i en gemensam sökbar databas.

Koncernledning

Verkställande direktör: Thomas Andersson
Kommunikationschef: Camilla Strümpel
Chef operativ verksamhet: Karl Lagerlöf
Marknads- och försäljningschef: Johan Wallén
Chef strategi och utveckling: Sverker Henriksson
Chef ekonomi och affärsstöd: Alexandra Lindström
Hamnkapten: Anders Nordlund
Teknisk chef: Mattias Sandell
Fastighetschef: Karin Brofelth
Säkerhetschef: Hans Kemkes
HR- och kvalitetschef: Annelie Olnils
Projektchef Stockholm Norvik Hamn: Magnus Sjöberg
Tillståndsansvarig: Anne Wallinder

Vill du kontakta någon i ledningen?

Styrelse

Stockholms Hamn AB

Ordförande

Fredrik Lindstål (C)

Vice ordförande

Ulla Sjöbergh (S)

Ledamöter

Roma Gebreyohannes Woldeanenia (S)
Lars Jilmstad (M)
Ann Karlsson (V)
Anton Lindkvist (MP)
Jonas Nilsson (M)
Sebastian Panzar (S)
Isabel Smedberg Palmqvist (L)

Suppleanter

Robert Cloarec (S)
Malin Björk
 (C)
Lars Hultkvist (KD)
Linnéa Joandi (MP)
Herje Larsson (L)
Marianne Pettersson (M)
Pontus Piazzolla (S)
Ebba Ringborg (S)
Ronny Öberg (V)

Kapellskärs Hamn AB

Ordförande

Jonas Nilsson (M)

Vice ordförande

Ulrika Falk (S)

Ledamöter

Anders Djerf (V)
Stefan Hansson (S)
Kjell Jansson (M)
Anton Lindkvist (MP)
Ann-Katrin Åslund (L)

Suppleanter

Lars Jilmstad (M)
Ann Lewerentz (M)
Christina Linderholm (C)
Anders Olander (C)
Pontus Piazzolla (S)
Ulla Richter (S)
Ulla Sjöbergh (S)

Nynäshamns Mark AB

Ordförande

Patrik Isestad (S)

Vice ordförande

Stefan Hansson (S)

Ledamöter

Harry Bouveng (M)
Jonas Nilsson (M)

Suppleanter

Daniel Adborn (L)
Ida Karlbom (M)
Celeste Perez Montano (MP)
Bodil Toll (M)