Organisation

Organisationsschema Stockholms Hamnar

Stockholms Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Bolagets styrelse är politiskt tillsatt.

Styrelsehandlingarna för Stockholms Hamn AB fr.o.m. juli 2022 finns tillgängliga här (extern länk)

Styrelsehandlingarna för Stockholms Hamn AB t.o.m. juni 2022 finns tillgängliga här (extern länk)

Ledningsgrupp

Verkställande direktör: Thomas Andersson
Kommunikationschef: Camilla Strümpel
Chef operativ verksamhet: Karl Lagerlöf
Marknads- och försäljningschef: Johan Wallén
Chef strategi och utveckling: Sverker Henriksson
Chef ekonomi och affärsstöd: Alexandra Lindström
Chefsjurist: Susanne Bengtsson

Vill du kontakta någon i ledningen?

Styrelse Stockholms Hamn AB

Ordförande

Fredrik Lindstål (C)

Vice ordförande

Ulla Sjöbergh (S)

Ledamöter

Roma Kelete (S)
Lars Jilmstad (M)
Ann Karlsson (V)
Anton Lindkvist (MP)
Jonas Nilsson (M)
Erik Nordman (L) 
Pontus Piazzolla (S)

Suppleanter

Robert Cloarec (S)
Daniel Dudek (C)
Lars Hultkvist (KD)
Linnéa Joandi (MP)
Herje Larsson (L)
Marianne Pettersson (M)
Kenny Norlander (S)
Ebba Ringborg (S)
Ronny Öberg (V)

Styrelse Kapellskärs Hamn AB

Ordförande

Fredrik Lindstål (C)

Vice ordförande

Bino Drummond (M)

Ledamöter

Ulrika Falk (S)
Ann Karlsson (V)
Jonas Nilsson (M)
Erik Nordman (L)
Ulla Sjöbergh (S)

Suppleanter

Olle Jansson (S)
Lars Jilmstad
(M)
Herje Larsson (L)
Anders Olander (C)
Marianne Pettersson (M)
Pontus Piazzolla (S)
Ronny Öberg (V)

Styrelse Nynäshamns Mark AB

Ordförande

Jonas Nilsson (M)

Vice ordförande

Harry Bouveng (M)

Ledamöter

Patrik Isestad (S)
Ulla Sjöbergh (S)

Suppleanter

Daniel Adborn (L)
Fredrik Lindstål (C)
Liselott Vahermägi (S)
Ronny Öberg (V)