Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Organisation

Organisationsschema Stockholms Hamnar

Stockholms Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Bolagets styrelse är politiskt tillsatt.

Styrelsehandlingarna för Stockholms Hamn AB fr.o.m. juli 2022 finns tillgängliga här (extern länk)

Styrelsehandlingarna för Stockholms Hamn AB t.o.m. juni 2022 finns tillgängliga här (extern länk)

Ledningsgrupp

Verkställande direktör: Magdalena Bosson
Chef ekonomi och affärsstöd: Alexandra Lindström
Kommunikationschef: Camilla Strümpel
Chef operativ verksamhet: Karl Lagerlöf
Marknads- och försäljningschef: Johan Wallén
Chefsjurist och tf chef strategi och utveckling: Susanne Bengtsson

Vill du kontakta någon i ledningen?

Styrelse Stockholms Hamn AB

Ordförande

Clara Lindblom (V)

Vice ordförande

Fredrik Lindstål (C)

Ledamöter

Lars Jilmstad (M)
Roma Kelete (S)
Anton Lindkvist (MP)
Jonas Nilsson (M)
Erik Nordman (L) 
Pontus Piazzolla (S)
Ulla Sjöbergh (S)

Suppleanter

Robert Cloarec (S)
Daniel Dudek (C)
Lars Hultkvist (KD)
Linnéa Joandi (MP)
Herje Larsson (L)
Marianne Pettersson (M)
Kenny Norlander (S)
Ebba Ringborg (S)
Ronny Öberg (V)

Styrelse Kapellskärs Hamn AB

Ordförande

Clara Lindblom (V)

Vice ordförande

Bino Drummond (M)

Ledamöter

Ulrika Falk (S)
Fredrik Lindstål (C)
Jonas Nilsson (M)
Erik Nordman (L)
Ulla Sjöbergh (S)

Suppleanter

Olle Jansson (S)
Lars Jilmstad
(M)
Herje Larsson (L)
Anders Olander (C)
Marianne Pettersson (M)
Pontus Piazzolla (S)
Ronny Öberg (V)

Styrelse Nynäshamns Mark AB

Ordförande

Harry Bouveng (M)

Vice ordförande

Jonas Nilsson (M)

Ledamöter

Patrik Isestad (S)
Ulla Sjöbergh (S)

Suppleanter

Daniel Adborn (L)
Fredrik Lindstål (C)
Liselott Vahermägi (S)
Ronny Öberg (V)