Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Organisation

Ledningsgrupp

Verkställande direktör: Magdalena Bosson
Kommunikationschef: Camilla Strümpel
Hamnkapten: Anders Nordlund
Marknads- och försäljningschef: Johan Wallén
Chef ekonomi och affärsstöd: Alexandra Lindström
Chef strategi och utveckling: Staffan Forsell
Teknisk chef: Sebastian Zaar

Vill du kontakta någon i ledningen?

Styrelsehandlingarna för Stockholms Hamn AB fr.o.m. juli 2022 finns tillgängliga här (extern länk)

Styrelsehandlingarna för Stockholms Hamn AB t.o.m. juni 2022 finns tillgängliga här (extern länk)

Styrelse Stockholms Hamn AB

Ordförande

Jens Holm (V)

Vice ordförande

Johan Nilsson (M)

Ledamöter

Filippa Bergin (MP)
Robert Cloarec (S)
Lars Jilmstad (M)
Terese Nordberg (V)
Ulla Sjöbergh (S)
Peter Svensson (C)
Peter Öberg (L)

Suppleanter

Joanna Abrahamsson (S)
Lilly Engfeldt (M)
Joel Furvik (L)
Maria Mustonen (V)
Carl-Michael Palmér (S)
Martin Prieto Beaulieu (MP)
Ylva Skoogberg (C)
Maja Stilling (S)

Styrelse Kapellskärs Hamn AB

Ordförande

Jens Holm (V) 

Vice ordförande

Ann-Charlotte Lindblad Söderman (M)

Ledamöter

Joanna Abrahamsson (S)
Ulrika Falk (S)
Lars Jilmstad (M)
Johan Nilsson (M)
Ulla Sjöbergh (S)

Suppleanter

Filippa Bergin (MP)
Roland Brodin (M)
Lilly Engfeldt (M)
Olle Jansson (S)
Terese Nordberg (V)
Carl-Michael Palmér (S)

Styrelse Nynäshamns Mark AB

Ordförande

Jens Holm (V)

Ledamöter

Patrik Isestad (S)
Johan Nilsson (M)
Marcus Svinhufvud (M)

Suppleanter

Göran Bergander (S)
Lars Jilmstad (M)
Bengt-Göran Pettersson (KD)
Ulla Sjöbergh (S)