Värtahamnen

Flygbild över Värtahamnen

Värtahamnen är Sveriges största passagerarhamn med omfattande färjetrafik till Finland, Estland och Lettland.

Karta över Värtahamnen och Frihamnen (pdf)

Parkering vid Värtaterminalen (extern länk)

Läs om Värtahamnens historia (extern länk)

Kajfakta

Värtapiren

510: Längd 90 meter
511: Längd 265 meter, djup 10 meter Se detaljerad karta över 511 (pdf)
512: Längd 222 meter, djup 11 meter
513: Längd 245 meter, djup 9,6 meter
514: Längd 255 meter
515:
Längd 255 meter

Söder om Värtapiren

521-523: Längd 320 meter, djup 7,0 meter. Se detaljerad karta över 523 (pdf)
524: F.d. oljekaj, brygga. Längd 200 meter, djup 10,4 meter.

Norr om Värtapiren

Norr om Värtapiren finns en kaj som Fortum nyttjar. Här tar Fortum in produkter för produktion av fjärrvärme, fjärrkyla, el och stadsgas. Fortum har egna lagringsresurser för såväl flytande som fasta bränslen. I Norra Värtahamnen tar även Betongindustri in sand till företagets betongstation.

503: Fyra marinsvängarmar 10" för bensin, brännoljor, tallbecksoljor och tjockoljor. Kopplingar för basoljor finns. Kol kan tas emot. Viss bunkerutlastning kan ske. Färskvatten kan levereras. Container för hushållssopor finns. Fordonstrafik förbjuden. Längd 100 meter, djup 11,4 meter
502-501: Längd 160 meter, djup 6,3-6,8 meter
500: Värmepump fast plats. Längd 100 meter
Nord om 500: Taxibåtskaj/småbåtsbrygga. Längd 70 meter, djup 3,0 meter

OBS! Djup avser tillåtet djupgående vid medelvatten. Se även $8 i Hamnordningen.