Värtahamnen

Flygbild över Värtahamnen

Värtahamnen är Sveriges största passagerarhamn med omfattande färjetrafik till Finland, Estland och Lettland.

Karta över Värtahamnen och Frihamnen (pdf)

Parkering vid Värtaterminalen (extern länk)

Läs om Värtahamnens historia (extern länk)

Kajfakta

Värtapiren

510: Längd 90 meter, kajdjup 8,0 meter.

511: Längd 265 meter, kajdjup 10 meter.
Se detaljerad karta över 511 (pdf)

512: Längd 222 meter, kajdjup 11 meter.

513: Längd 245 meter, kajdjup 9,0 meter.

514: Längd 255 meter, kajdjup 8,5 meter.

515: Längd 255 meter, kajdjup 7,0 meter.

Söder om Värtapiren

521-523: Längd 320 meter, kajdjup 7,5 meter.
Se detaljerad karta över 523 (pdf)

524: Längd 200 meter, kajdjup 10,4 meter.
F.d. oljekaj, brygga.

Norr om Värtapiren

Norr om Värtapiren finns en kaj som Fortum nyttjar. Här tar Fortum in produkter för produktion av fjärrvärme, fjärrkyla, el och stadsgas. Fortum har egna lagringsresurser för såväl flytande som fasta bränslen. I Norra Värtahamnen tar även Betongindustri in sand till företagets betongstation.

503: Längd 100 meter, kajdjup 11,9 meter.
Fyra marinsvängarmar 10" för bensin, brännoljor, tallbecksoljor och tjockoljor. Kopplingar för basoljor finns. Kol kan tas emot. Viss bunkerutlastning kan ske. Färskvatten kan levereras. Container för hushållssopor finns. Fordonstrafik förbjuden.

502-501: Längd 160 meter, kajdjup 7,6 meter.

500: Längd 100 meter.
Värmepump fast plats.

Norr om 500: Längd 70 meter, kajdjup 3,0 meter.
Taxibåtskaj/småbåtsbrygga.

OBS! Kajdjup anges vid medelvatten. Se även $8 i Hamnordningen.