Värtahamnen

Flygfoto över Värtahamnen när fem fartyg ligger i hamn

Värtahamnen är Sveriges största passagerarhamn med omfattande färjetrafik till Finland, Estland och Lettland.

Karta över Värtahamnen och Frihamnen (pdf)

Parkering vid Värtaterminalen 

Läs om Värtahamnens historia (extern länk)

Kajfakta

Värtapiren

510: Längd 90 meter, kajdjup 8,0 meter.

511: Längd 265 meter, kajdjup 10 meter.
Se detaljerad karta över 511 (pdf)

512: Längd 222 meter, kajdjup 11 meter.

513: Längd 245 meter, kajdjup 9,0 meter.

514: Längd 255 meter, kajdjup 8,0 meter.

515: Längd 255 meter, kajdjup 7,0 meter.
Se detaljerad karta över 515 (pdf)

Söder om Värtapiren

521-523: Längd 320 meter, kajdjup 7,4 meter.

OBS! Kajdjup anges vid medelvatten. Se även §8 i Hamnordningen.