Prislistor för Stockholms Hamnar

Här hittar du Stockholms Hamnars och Hutchison Ports Stockholms prislistor.

I prislistan hittar du fartygshamnavgifter, varuhamnavgifter och miljörelaterade rabatter samt hamnavgifter för skärgårdsfartyg, slussavgifter, färskvatten och elektricitet med mera.

Prislistan ges ut i slutet av december. Observera att den ibland uppdateras under året. Den senaste versionen hittar du alltid här. 

Stockholms hamn

Prislista Stockholms hamn 2020 (pdf)
Pricelist Port of Stockholm 2020 (pdf)

Nynäshamns hamn

Prislista Nynäshamns hamn 2020 (pdf)
Pricelist Port of Nynäshamn 2020 (pdf)

Kapellskärs hamn

Prislista Kapellskärs hamn 2020 (pdf)
Pricelist Port of Kapellskär 2020 (pdf)

Stockholm Norvik Hamn

Prislista Stockholm Norvik Hamn 2020 (pdf)
Pricelist Stockholm Norvik Port 2020 (pdf)

Kryssningsfartyg

Prislista för kryssningsfartyg 2020 - version 2020-05-01 (pdf)
Pricelist for Cruise Liners 2020 - version 2020-05-01 (pdf)

Waste Instructions for Ports of Stockholm (pdf)

Hutchison Ports Stockholm

Nedan hittar du prislista för godshantering och uppställning av container. Prislistan gäller för godshanteringsarbete och lagring av gods i det fall Hutchison Ports Stockholm inte träffat annan överenskommelse med beställaren.

Hutchison Ports Stockholm - pricelist 2020 (pdf)