Prislistor för Stockholms Hamnar

Från 2015 inför Stockholms Hamnar nya miljödifferentierade avgifter för att uppmuntra rederier till insatser för miljön som går längre än vad regelverken föreskriver.

I korthet ser miljörabatterna ut så här:

  • Bidrag på en miljon kronor till varje fartyg som byggs om för att kunna ansluta till el vid kaj. Det gäller vid de kajer där Stockholms Hamnar erbjuder el-anslutning.
  • Hamnavgiften för LNG-fartyg rabatteras med fem öre per bruttoton. För ett fartyg i Viking Graces storlek, som anlöper Stockholm dagligen, blir rabatten cirka en miljon kronor per år. För en färja med varannandagsanlöp blir rabatten cirka 500,000 kronor per år.
  • Rabatten för reducerat utsläpp av kväveoxid följer den sjugradiga skala som Sjöfartsverket tillämpar. För ett normalstort fartyg med dagliga anlöp innebär det en rabatt på mellan tre och fyra miljoner kronor per år, beroende på kväveoxidhalt.

Stockholms Hamn

I prislistan hittar du fartygshamnavgifter, varuhamnavgifter och miljörelaterade rabatter samt hamnavgifter för skärgårdsfartyg, slussavgifter, färskvatten och elektricitet med mera.

Prislista 2016 (pdf)

Pricelist 2016 in English (pdf)

Pricelist 2016 for Cruise Liners (pdf)

Kapellskärs Hamn

Kontakta Peter Lundman, tel. 070-770 29 74

Nynäshamns Hamn

Kontakta driftchef Markus Johansson, tel. 070-770 29 41

Hutchison Ports Sweden AB

Nedan hittar du prislista för godshantering och uppställning av container. Prislistan gäller för godshanteringsarbete och lagring av gods i det fall Hutchison Ports Sweden AB inte träffat annan överenskommelse med beställaren.

Hutchison Ports Sweden AB:s prislista 2016 (pdf)

Hutchison Ports Sweden pricelist 2016 in English (pdf)