Prislistor för Stockholms Hamnar

Här hittar du Stockholms Hamnars och Hutchison Ports Stockholms prislistor.

Stockholms Hamn

I prislistan hittar du fartygshamnavgifter, varuhamnavgifter och miljörelaterade rabatter samt hamnavgifter för skärgårdsfartyg, slussavgifter, färskvatten och elektricitet med mera.

Prislistan ges ut i slutet av december och uppdateras ibland under året. Vill du få en avisering när en uppdatering finns tillgänglig? Skicka din e-postadress till bengt.ohlsson@stockholmshamnar.se.

Prislista 2017 (pdf) - uppdaterad 2017-10-06

Prislista 2018 (pdf)

Pricelist 2017 in English (pdf) - uppdaterad 2017-10-06

Pricelist 2018 in English (pdf)

Observera!

  • Elpriset gått upp med 0,03 kronor på grund av höjning av elskatten per 2017-07-01.
  • På grund av ett beslut taget av Transportstyrelsen kan Stockholms Hamnar inte längre tillämpa så kallat förenklat anlöp. Då fartyg anlöper kaj som normalt är obevakad debiteras från 18 september 2017 en kostnad för vakter. För fullständig information och priser, se prislista version 201705 (ovan).

Pricelist 2018 for Cruise Liners (pdf)

Kapellskärs Hamn

Kontakta stuverichef Christian Östman, tel. 070-770 29 72

Nynäshamns Hamn

Kontakta driftchef Markus Johansson, tel. 070-770 29 41

Hutchison Ports Stockholm

Nedan hittar du prislista för godshantering och uppställning av container. Prislistan gäller för godshanteringsarbete och lagring av gods i det fall Hutchison Ports Stockholm inte träffat annan överenskommelse med beställaren.

Hutchison Ports Stockholms prislista 2017 (pdf)

Hutchison Ports Stockholm's pricelist 2017 in English (pdf)

Hutchison Ports Stockholm's pricelist 2018 in English (pdf)