Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Kryssningstrafik i Nynäshamns hamn

Seawalken utfälld i Nynäshamns hamn

I Nynäshamns hamn finns det plats för de allra största internationella kryssningsfartygen. Fördelarna med Nynäshamn är att inseglingen är kort och att man inte är så beroende av vind- och ljusförhållanden.

Seawalk för bättre service till kryssningsfartygen

I Nynäshamn kan Stockholms Hamnar erbjuda kryssningstrafiken en unik kajlösning genom en så kallad seawalk, en hopfällbar rörlig gångbrygga.


 

När det inte ligger ett kryssningsfartyg inne är seawalken infälld. När fartyget närmar sig hamn vecklar man ut gångbryggan mot fartyget likt en tumstock där fartyget sedan kan lägga till. På det sättet kan passagerare och bagage gå och lastas av och på fartyget via seawalken. Det är även möjligt att köra mindre fordon på bryggan.

Fakta seawalk

  • Att veckla ut bryggan tar tio minuter.
  • Längd 260 meter.
  • Består av 10 pontoner med 10 meter i diameter.
  • Yttre sektionen är 5,5 meter bred, de inre sektionerna är 4,5 meter breda. Längst ut finns en vändplan på 9,5 meter i diameter.
  • Längst ut en motor som driver gångbryggan.
  • Väger cirka 450 ton.
  • På en halvtimme klarar bryggan att få iland 3000 personer.
  • Gångbryggan är specialbyggd för klimatet i Nynäshamn med hänsyn till våghöjder, istryck m.m.
  • Förtöjningsutrustningen kan användas i vind upp till cirka 12 m/s.