Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Internationella kryssningar

Kryssningsfartyg som glider genom skärgården.

Stockholm är ett populärt resmål för internationella kryssningar. Kryssningsresenärerna är en viktig inkomst för Stockholm.

 

 2023 

2022 

 2021 

2020

  2019 

 Anlöp

128 205 96 28 279

  - varav turnaround 

31 47 2 - 74

 Passagerare  

482 000 247 000 121 000 20 000   656 000 

 

I Nynäshamns hamn kan Stockholms Hamnar erbjuda en kajlösning för kryssningstrafiken genom en så kallad seawalk, en hopfällbar rörlig gångbrygga. Läs mer om seawalken

Miljön i fokus

Stockholms Hamnar har som strategi att när hamnar och kajer byggs om eller det byggs nytt, göra det möjligt för fartyg att elansluta. 
 

Stockholms Hamnar har tillsammans med tre Östersjöhamnar – Köpenhamn/Malmö, Aarhus och Helsingfors – beviljats bidrag från EU för att investera i landelförsörjning för kryssningsfartyg. För Stockholms Hamnars del omfattar det planerade projektet kajlägena S167 och S160 (klara 2024) på Stadsgården. De utrustas med anläggningar med högspänning enligt internationell standard. Elanslutningen på kajläge S167 har även beviljats stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet.

När projektet är avslutat är bedömningen att minst 45 procent av kryssningsanlöpen i Stockholms Hamnars hamnar kan elansluta vid kaj.

Stockholms Hamnar har sedan länge anläggningar med god kapacitet för att lämna svart- och gråvatten. Många fartyg har egna reningsverk ombord, återvinning, sopsortering och när de inte har det kan Stockholms Hamnar stödja dem med detta arbete i hamn. Att lämna avfall ingår i hamnavgiften och de som lämnar sorterat får rabatt på avgiften.

Läs mer om hur kryssningsfartygen hanterar sitt avloppsvatten

Stockholms Hamnar arbetar även aktivt i samarbeten för att minska påverkan på miljön.

Läs mer om övriga samarbeten och nätverk

Rederierna är väl medvetna om att miljö kommer att vara en överlevnadsfråga i framtiden och arbetar med ständiga förbättringar.

Appen Cruise Stockholm

Appen visar inneliggande och väntade kryssningsfartyg i Stockholm och Nynäshamn. Med den ser du när kryssningsfartygen kommer, vid vilken kaj de lägger till samt bilder på och fakta om fartygen. Finns gratis för Iphone och Android.

Kryssningssamarbeten

Nätverket Cruise Europe

Stockholms Hamnar ingår i Cruise Europe, ett nätverk av kryssningshamnar och destinationer i norra Europa, med cirka 140 medlemmar i över 20 länder.
Tillsammans arbetar medlemmarna för att tillföra mervärde för kryssningsrederierna och deras gäster.

Läs mer om Cruise Europe (extern länk)

Cruise Baltic

Stockholms Hamnar deltar i nätverket Cruise Baltic och har tillsammans med de andra länderna i Östersjön gått samman för att skapa ett attraktivt kryssningsmål. Tillsammans erbjuder nätverket en mängd destinationer, sevärdheter och upplevelser för alla typer av passagerare.

Läs mer om Cruise Baltic (extern länk)

European Cruise Council, ECC

ECC representeras av de ledande aktörerna inom kryssningsbranschen som agerar i Europa och Stockholms Hamnar är en av aktörerna som deltar. Rådet arbetar för våra och andra aktörers intressen i nära samarbete med EU-kommissionen och Europa parlamentet.

Skeppsagenter för kryssningsfartyg

Turoperatörer