Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Victoriaslussen har fått sitt namn

H.K.H Kronprinsessan Victoria namnger Victoriaslussen Foto: Alex Ljungdahl

Den första avbördningskanalen mellan Mälaren och Saltsjön är nu i bruk. Den 31 augusti fick den nya vattenanläggningen sitt namn, i H.K.H Kronprinsessans närvaro.

Den nya vattenanläggningen, Victoriaslussen, består av två avbördningskanaler och en slusskanal. Vatten har börjat släppas ut från Mälaren till Saltsjön genom den första avbördningskanalen. I samband med detta hölls en ceremoni där den nya vattenanläggningen namngavs. Vid ceremonin närvarade H.K.H Kronprinsessan.

Vattenanläggningen ska klara kommande klimatutmaningar

Att minska översvämningsrisken och säkra dricksvattnet i Stockholm och Mälardalen är en av de viktigaste delarna i Slussens ombyggnad. Den nya vattenanläggningen är anpassad för att klara kommande klimatutmaningar och möta de framtida behov som högre vattennivåer innebär. Avbördningen beräknas vara i full drift 2024.

De två avbördningsluckorna ska hjälpa till att reglera vattennivåerna i Mälaren. Luckorna är fästa i botten med en så kallad lagerinfästning och kommer alltid att vara lite öppna för att hålla ett jämt flöde från Mälaren. Vid behov sänks luckorna för att öka flödet.

Fakta om avbördningsluckorna

  • De är gjorda av rostfritt stål och är några av världens största segmentluckor.
  • De väger omkring 85 ton vardera.
  • De är 35 respektive 37 meter långa och 7,3 meter höga.

Med full kapacitet kan 1400 kubikmeter vatten per sekund tappas ut. Den tidigare lösningen hade en kapacitet på 300 kubikmeter per sekund.