Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Ny strategi för stadens kajer på plats

Del av omslaget till den nya kajstrategin, som visar gående människor på kajen vid Operan

Den 13 juni 2022 antog Stockholms kommunfullmäktige en ny kajstrategi för Stockholms vackra och populära innerstadskajer. Syftet med strategin är att förbättra stadslivet vid kajerna samtidigt som goda förutsättningar ges till utvecklingen av Stockholm som en attraktiv sjöfartsstad.

Strategin handlar om hur den potential som kajerna och stadens vattenrum erbjuder bättre kan tas tillvara och hur kajerna kan utvecklas till mer levande mötesplatser, tillgängliga för folkliv, restauranger och caféer. Den innehåller ett antal tematiska fokusområden som till exempel resor och transporter, bad, rekreation och motion samt kultur och samskapande. Tillsammans med ett antal planeringsprinciper lägger fokusområdena grunden till hur kajernas framtida utveckling och behov ska tillgodoses.

Strategin innehåller även en bilaga med lokala utvecklingsmöjligheter som bör ses som visioner för ett antal kajer, samt lyfter ett antal innovativa idéer framtagna av ungdomar.

Strategin lyfter behovet av samverkan mellan det offentliga, näringslivet och medborgarna och riktar sig till redan verksamma aktörer utmed stadens kajer och till alla som vill bidra till att skapa mer stadsliv vid kajerna. Arbetet med strategin har letts av trafikkontoret och Stockholms Hamnar och tagits fram i ett brett samarbete med övriga berörda förvaltningar och bolag samt i dialog med aktörer inom bland annat besöksnäringen.

Med gemensamma krafter finns möjligheten att öka kajernas attraktionskraft som mer flexibla och levande vistelseplatser i stadsmiljön året om, tillsammans med en attraktiv och rörlig sjöfart.

Ladda ner kajstrategin här