Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholms Hamnar och Visit Stockholm satsar på att stärka den viktiga färjetrafiken till och från Finland

Flygbild över Viking Line-fartyg och Tallink Silja-fartyg som möts i farleden i skärgården

Stockholms Hamnar tillsammans med Visit Stockholm tar initiativ till att fördjupa den viktiga relationen med Finland. Nu lanseras ett nytt projekt för att stärka Stockholms position som en attraktiv, kreativ och hållbar destination på den finländska marknaden samt öka och utveckla den viktiga färjeförbindelsen mellan länderna.

Finland är en avgörande närmarknad för Stockholm, och för Sverige, både ur ett kulturellt och ur ett ekonomiskt hänseende. Relationerna mellan länderna är av naturliga skäl starka och bestående, men pandemin har påverkat våra resmönster och det är av stor vikt att revitalisera och utveckla den viktiga länk mellan länderna som färjetrafiken utgör.

– Finlands och Sveriges relation har stått stadigt över tid, också i de tider det blåser, i tider av osäkert omvärldsläge. Att stärka den fysiska förbindelselänk som färjetrafiken utgör mellan våra båda huvudstäder gynnar våra gemensamma intressen på sikt. Därför är det här projektet viktigt, säger Maimo Henriksson, Finlands ambassadör i Sverige.

Ger kraft i återstarten och säkerställer återväxten

Under pandemin har färjetrafiken upplevt en stor nedgång och antalet finländska besökare har minskat kraftigt. Före pandemin reste cirka 11 miljoner passagerare varje år med färja till eller från Stockholm, varav cirka åtta miljoner passagerare mellan Sverige och Finland. För att ge kraft i färjetrafikens återstart efter pandemin har Stockholms Hamnar identifierat att arbetet med den finländska marknaden behöver intensifieras och initierar nu en särskild satsning. Satsningen sker i samverkan med Visit Stockholm och rederinäringen. Projektet löper över tre år och har en total finansiering på 15 miljoner kronor.

Samverkansprojektet vill även bidra till ett gemensamt lärande kring den finländska målgruppen och därigenom kunna kommunicera Stockholms unika styrkor som en hållbar och kreativ destination på ett attraktivt sätt för den finländska marknaden.

– Pandemin slog hårt mot resandet. Men Stockholm är en mycket populär destination och när restriktionerna togs bort ökade passagerarantalen snabbt igen. Med Finlandssatsningen vill vi ge resandet en ordentlig skjuts för att komma upp i och öka 2019 års siffror. De finska resenärerna är oerhört viktiga för oss, rederierna och näringslivet, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamnar.

Ökat samarbete med nya koncept

Finlandssatsningen har även potential att bidra till en djupare och tätare samverkan mellan besöksnäringen och färjerederierna. Målsättningen är utveckla nya koncept att resa för att få vistelsen ombord mer intressant och stärka reslusten bland nya målgrupper och för att locka tillbaka de som idag inte ser färja som ett attraktivt alternativ.

– I efterdyningarna av pandemin är det viktigt att säkra en stabil återstart. Destinationen har ett stort behov av att arbeta med att skapa lust och intresse att resa till Stockholm via färja igen. Den finländska marknaden är oerhört viktig för hela destinationen med dess hotell, handel, attraktioner och muséer, säger vd på Visit Stockholm Caroline Strand.

Projektfakta

Projektets totala finansiering är 15 miljoner SEK och sträcker sig över perioden 2022-2024. Satsningens målsättning är att öka resandet via färja till Stockholm från primärt Finland men även från Baltikum.

Projektet leds av Visit Stockholm och finansieras av Stockholms Hamnar. Satsningen sker i nära samarbete med rederinäringen. Den löpande verksamheten drivs av en projektledare och en marknadskoordinator anställda av Visit Stockholm. Projektet leds av en styrgrupp vilken består av representanter från Stockholms Hamnar, Visit Stockholm, Viking Line och Tallink Silja.