Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nu byggs ett nytt slusskontor

Arkitektskiss av det nya slusskontoret

Nu bygger Stockholms Hamnar ett helt nytt modernt slusskontor vid Victoriaslussen. Det blir en arbetsplats som ligger precis vid slusskanalen, under Slussbron (guldbron), och uppfyller dagens alla krav på arbetsmiljö.

Byggnaden ska stå färdig 2023 och vara fullt utrustad med teknik och installationer 2024.

Att minska översvämningsrisken och säkra dricksvattnet i Stockholm och Mälardalen är en av de viktigaste delarna i Slussens ombyggnad. Avbördningskanaler hjälper till att reglera vattennivåerna i Mälaren, och säkrar Mälardalen och viktig infrastruktur från att översvämmas. Därmed säkras också dricksvattnet för två miljoner människor.

Kapaciteten att tappa vatten ökar från 300 till 1 400 kubikmeter per sekund med den nya vattenanläggningen.

Läs mer om bygget av nya Slussen på Stockholms stads webbplats (extern länk)