Fastigheter

Karin Brofelth

Karin Brofelth

Fastighetschef

Telefon: 08-670 26 40
karin.brofelth@stockholmshamnar.se

Conny Håkansson

Conny Håkansson

Chef fastighetsdrift

Telefon: 08-670 27 60
conny.hakansson@stockholmshamnar.se

Louisa Åkerfeldt

Louisa Åkerfeldt

Chef fastighetsförvaltning och utveckling

Telefon: 08-670 26 39
louisa.akerfeldt@stockholmshamnar.se

Sebastian Zaar

Sebastian Zaar

Chef fastighetsprojekt

Telefon: 08-670 27 21
sebastian.zaar@stockholmshamnar.se

Peder Weitoft

Peder Weitoft

Fastighetsförvaltare

Telefon: 08-670 26 28
peder.weitoft@stockholmshamnar.se

Mathias Heidmark

Fastighetsförvaltare

Telefon: 08-670 27 59
mathias.heidmark@stockholmshamnar.se

Henrik Dahlström

Kundförvaltare fastigheter

Telefon: 08-670 26 27
henrik.dahlstrom@stockholmshamnar.se

Torbjörn Kirkevold

Junior fastighetsförvaltare

Telefon: 08-670 26 59
torbjörn.kirkevold@stockholmshamnar.se

Kim Swanesjöö

Kim Swanesjöö

Biträdande fastighetsförvaltare

Telefon: 08-670 26 78
kim.swanesjoo@stockholmshamnar.se

Nils Rosengren

Nils Rosengren

Teknisk fastighetsförvaltare

Telefon: 08-670 26 62
nils.rosengren@stockholmshamnar.se

Elias Polbring

Elias Polbring

Fastighetscontroller

Telefon: 08-670 26 36
elias.polbring@stockholmshamnar.se

Maria Sköld-Wulf

Maria Sköld-Wulf

Projektledare fastigheter

Telefon: 08-670 26 24
maria.skold.wulf@stockholmshamnar.se

Stefan Westfors

Stefan Westfors

Projektledare fastigheter

Telefon: 08-670 26 87
stefan.westfors@stockholmshamnar.se

Fredrik Nodemar

Fredrik Nodemar

Projektledare fastigheter

Telefon: 08-670 26 37
fredrik.nodemar@stockholmshamnar.se

Nicklas Fredriksson

Nicklas Fredriksson

Projektledare fastigheter

Telefon: 08-670 26 60
nicklas.fredriksson@stockholmshamnar.se

Siv Westerback

Siv Westerback

Ritningsansvarig CAD/BIM

Telefon: 08-670 26 32
siv.westerback@stockholmshamnar.se

David Larsson

David Larsson

Driftledare fastigheter

Telefon: 08-670 26 92
david.larsson@stockholmshamnar.se

Anatoli Korobeinik

Anatoli Korobeinik

Drifttekniker fastigheter

Telefon: 08-670 26 90

Joshua Magnusson

Drifttekniker fastigheter

Telefon: 08-670 26 90

Nils Wiman

Nils Wiman

Drifttekniker fastigheter

Telefon: Telefon: 08-670 26 90

Torbjörn Larsson

Torbjörn Larsson

Driftansvarig fastigheter Nynäshamn

Telefon: 08-670 29 48
torbjorn.larsson@stockholmshamnar.se

Mikael Lantz

Mikael Lantz

Driftansvarig fastigheter Kapellskär

Telefon: 08-670 29 78
mikael.lantz@stockholmshamnar.se